تیکا ؛ پلتفرم آموزش زبان خارجی

استاد ، دوره و آموزش انگلیسی خود را پیدا کنید و شروع به یادگیری زبان کنید.

جدیدترین دوره ها

آموزش زبان

روال تیکا

روش استفاده از پلتفرم آموزشی تیکا به چه صورتی است؟

نصب اپلیکیشن و یا ورود به سایت تیکا

تنها کافی است اپلیکیشن تیکا را نصب و یا به سایت تیکا مراجعه کنید

تعیین سطح آنلاین

به صورت آنلاین تعیین سطح شوید و درس و یا دوره مورد نظر خود را انتخاب کنید

شروع یادگیری

آموزش زبان را شروع کنید و آمار دقیق از روند پیشرفت خود ببینید

تمرین های تعاملی و آزمون

تست بزنید، تمرین کنید و برای آزمون های بین المللی آماده شوید

دوره های محبوب تیکا