داستان تیکا

تیکا یک پلتفرم آموزش زبان می باشد که با استفاده از بروزترین متدهای E-Learning و تیمی متشکل از متخصصان درصدد آن است که آموزش زبان را الگوریتمیک و به صورت ساختارمند و نه سنتی به زبان آموزان و تمامی فارسی زبانان ارائه دهد. تیکا ؛ نه یک اپلیکیش موقت است که بعد از چند روز از آن خسته شوید و نه صرفاً یک شیوه آموزشی بدون پشتوانه ، تیکا یک کالج همراه و یک آموزشگاه آنلاین برای شماست.

تیکا یک پلتفرم آموزش زبان می باشد که با استفاده از بروزترین متدهای E-Learning و تیمی متشکل از متخصصان درصدد آن است که آموزش زبان را الگوریتمیک و به صورت ساختارمند و نه سنتی به زبان آموزان و تمامی فارسی زبانان ارائه دهد. تیکا ؛ نه یک اپلیکیش موقت است که بعد از چند روز از آن خسته شوید و نه صرفاً یک شیوه آموزشی بدون پشتوانه ، تیکا یک کالج همراه و یک آموزشگاه آنلاین برای شماست.

میخوای با ما همراه بشی ؟