پخش

Everybody

هرکسی

پخش

there for you

اونجا برای تو

پخش

one more night

یک شب بیشتر

پخش

hello

سلام

پخش

Faded

پژمرده

پخش

Europe skies

آسمانهای اروپا

پخش

Grenade

نارنجک

پخش

Next 2 you

کنار تو

پخش

My immortal

جاودانه من

پخش

Careless whisper

زمزمه ی بی دقت

پخش

Goodbye my lover

خدانگهدار عشق من

پخش

Love & Emotion

عشق و احساس

پخش

Impossible

غیرممکن

پخش

I don't wanna live

نمیخوام زندگی کنم

پخش

Comfortably Numb

به راحتی بی حس شده

پخش

Let me love you

اجازه بده عاشقت باشم

پخش

Chained To The Rhythm

زنجیر شده به ریتم

پخش

Friends

دوستان

پخش

Stained

دل چرکین

پخش

Look what you make me do

ببین منو مجبور به چه کاری میکنی

پخش

Burn it down

بسوزونش

پخش

Miles Away

مایلها دورتر

پخش

Beautiful people

مردم خوب

پخش

Inspired

الهام گرفته