پخش

Don't wanna know

نمیخوام بدونم

پخش

Everybody

هرکسی

پخش

Faded

پژمرده

پخش

Stressed out

مضطرب

پخش

one more night

یک شب بیشتر

پخش

What do you want from me

از من چی میخوای

پخش

I see you again

دوباره می بینمت

پخش

Pray for me

برام دعا کن

پخش

Comfortably Numb

به راحتی بی حس شده

پخش

Rewrite the stars

تغییر سرنوشت

پخش

Let me love you

اجازه بده عاشقت باشم

پخش

Over castle on the hill

بالای قلعه روی تپه

پخش

Thunder

رعد

پخش

Rise up

بلند شو

پخش

Yesterday

دیروز

پخش

bad liar

دروغگوی بد

پخش

Beautiful people

مردم خوب

پخش

Lady

بانو

پخش

Dusk Till Dawn

از غروب تا طلوع خورشید

پخش

Trouble

مشکل

پخش

Beautiful eyes

چشمان زیبا

پخش

City of Stars

شهر ستاره ها

پخش

Believer

مومن

پخش

One

یک