استاد فاطمه بادکبود

درباره مدرس

- دارای لیسانس مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه همدان
- دارای مدرک تخصصی TTC برای تدریس به کودکان و نوجوانان
- دارای مدرک TESOL Canada Advanced
- 6 سال سابقه تدریس زبان به کودکان, نوجوانان و بزرگسالان

گروه هدف تدریس :

 • کودک
 • نوجوان
 • جوان
 • میانسال
 • بزرگسال

تقویم مدرس


زمان غیر قابل رزرو
زمان آزاد مدرس
زمان گرفته شده

نظرات

0

رزومه مدرس


 • لیسانس
 • مترجمی زبان انگلیسی
 • بوعلی سینای همدان

 • آموزشگاه زبان پویش
 • معلم زبان
 • 1392-1394
 • آکادمی زبان مهرداد
 • مربی
 • 1398-کنون
 • آموزشگاه ایرانمهر
 • معلم زبان
 • 1397-1398
 • آموزشگاه زبان کامیاب
 • معلم زبان
 • 1396-1397
 • آموزشگاه زبان آهنگ
 • معلم زبان
 • 1394-1396

دوره های مدرس