استاد هومن ثنایی

درباره مدرس

لیسانس ادبیات انگلیسی
فوق لیسانس آموزش زبان
12 سال سابقه تدریس در موسسات لینگو، پارسیک، ایران - کانادا و...
دارای مدرک IDP
مترجم انجمن ملل متحد در سال 2008

گروه هدف تدریس :

  • نوجوان
  • جوان
  • میانسال
  • بزرگسال

تقویم مدرس


زمان غیر قابل رزرو
زمان آزاد مدرس
زمان گرفته شده

نظرات

0

رزومه مدرس


  • فوق لیسانس
  • زبانشناسی کاربردی
  • آزاد تهران شمال

  • لیسانس
  • زبان و ادبیات انگلیسی
  • آزاد تهران شمال

دوره های مدرس