استاد عباس عبیات

درباره مدرس

سابقه تدریس زبان در زبانکده های آکسفورد، رویش اندیشه،پاسارگاد و سامان اهواز

مدرس مکالمه زبان انگلیسی

گروه هدف تدریس :

 • کودک
 • نوجوان
 • جوان
 • میانسال
 • بزرگسال

تقویم مدرس


زمان غیر قابل رزرو
زمان آزاد مدرس
زمان گرفته شده

نظرات

0

رزومه مدرس


 • لیسانس
 • آموزش زبان‌انگلیسی
 • آزاد دزفول

 • زبانکده آکسفورد
 • مدرس
 • -
 • زبانکده رویش اندیشه
 • مدرس
 • -
 • زبانکده پاسارگاد
 • مدرس
 • -
 • زبانکده سامان
 • مدرس
 • -

دوره های مدرس