استاد زینب علی پور

درباره مدرس

هی گایز.. زینب هستم، دانشجوی ارشد آموزش زبان از دانشگاه تهران. تلاشم برا اینه که زبان رو از طریق شیوه های نوین آموزش تدریس کنم و تمرکز کلاس هم متوجه همین موضوع خواهد بود.

گروه هدف تدریس :

  • نوجوان
  • جوان
  • میانسال

تقویم مدرس


زمان غیر قابل رزرو
زمان آزاد مدرس
زمان گرفته شده

نظرات

0

رزومه مدرس


  • کارشناسی ارشد
  • آموزش زبان انگلیسی
  • تهران

  • آریان
  • مدرس
  • 1394-1396

دوره های مدرس