استاد سعیده اسماعیل زاده

درباره مدرس

سعیده اسماعیل زاده هستم. دانشجوی دکتری ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران ( رتبه دو کنکور دکتری ادبیات انگلیسی , رتبه چهار کنکور ارشد ادبیات انگلیسی و رتبه برتر المپیاد ادبی) هشت سال در اموزشگاه های مختلف بیشتر ... از جمله کانون زبان ایران و سفیر تدریس کرده ام. کمتر

گروه هدف تدریس :

تقویم مدرس


زمان غیر قابل رزرو
زمان آزاد مدرس
زمان گرفته شده

نظرات

0

رزومه مدرس


دوره های مدرس