استاد محمدصادق صادقی

درباره مدرس

انگیزه و علاقه نه تنها در یادگیری زبان بلکه در یادگیری هر چیز جدیدی نقش مهمی را دارند. به همین خاطر سعی میکنم در طرح سیلابس، طرح درس و تمرین‌ها محوریت را بر مباحث مورد علاقه شاگرد از سینما و موزیک و د بیشتر ... استان گرفته تا لباس و ورزش قرار دهم تا در عین یادگیری زبان با فرهنگ زبان مقصد آشنا شده و هیچگاه انگیزه و علاقه خود را از دست ندهند. در همین راستا همیشه در کنار تکست بوک متون، فایل‌های ‌صوتی و تصویری و اینترکشن دائم با زبان و فرهنگ وجود دارند. کمتر

گروه هدف تدریس :

تقویم مدرس


زمان غیر قابل رزرو
زمان آزاد مدرس
زمان گرفته شده

نظرات

0

رزومه مدرس


دوره های مدرس