استاد مهیار فرمانی

درباره مدرس

مدیر آموزشی موسسه زبان گویش
IELTS Instructor
Speaking Courses Trainer
Authentic Pronunciation Instructor
عضو اسبق هیئت تالیف کتب eight، از ACECR
و مدرس پایلوت کشوری در ا بیشتر ... کمتر

گروه هدف تدریس :

 • جوان
 • میانسال

تقویم مدرس


زمان غیر قابل رزرو
زمان آزاد مدرس
زمان گرفته شده

نظرات

0

رزومه مدرس


 • B.A
 • Psychology
 • QPNU

 • سفیر
 • English Instructor
 • 1396-1397
 • گویش
 • مدیر آموزشی
 • 1398-
 • جهاد دانشگاهی
 • English Teacher
 • 1397-1398

دوره های مدرس