زبان هدف
زبان هدفت را انتخاب کن
زمان مورد نظر
زمان مورد نظرت را انتخاب کن
شهر مورد نظر
شهر مورد نظرت را انتخاب کن
شهر
شهر
شهر
شهر
بازه قیمت
بودجه برای هر ساعت آموزش

حذف فیلتر
intermediate-B1 ,Upper-intermediate-B2
جلسه اول 10 هزار تومان
( 0 ) 0
70
0
در کلاس های من تمرکز اصلی روی تقویت مهارت های مکالمه است و تمام مباحث، از جمله گرامر، لغات، collocation ها و غیره در قالب مکالمه تدریس میشوند. در جلسه ی آزمایشی راجع به علت پیش گرفتن این مسیر بیشتر صحبت میکنیم... بیشتر ...
رزرو جلسه آزمایشی