درخواست مدرک زبان

شما در اپلیکیشن و یا سایت تیکا بعد از گذراندن یک دوره در سطوح مختلف می توانید درخواست مدرک را از تیکا داشته باشید. آزمون جامع مدرک سفیر به صورت آنلاین توسط موسسه سفیر گفتمان برگزار و صادر میشود. برای تایید شدن مدرک و اعطای مدرک می بایست با کد تخفیف tikkaa وارد سایت ثبت نام آزمون جامع مدرک سفیر شوید و آزمون های جامع سفیر را شروع کنید. پس از تایید و قبولی در آزمون مدرک معتبر سفیر به اسم خود شما صادر و برایتان ارسال می گردد.

گرفتن مدرک زبان از سفیر با همکاری آموزشگاه آنلاین زبان تیکا برای زبان آموزان سراسر کشور و شرکت در آزمون های آنلاین موسسه سفیر گرفتن مدرک زبان از سفیر با همکاری آموزشگاه آنلاین زبان تیکا برای زبان آموزان سراسر کشور و شرکت در آزمون های آنلاین موسسه سفیر

درخواست مدرک معتبر زبان با همکاری تیکا و موسسه سفیر گفتمان