نحوه محاسبه قیمت اساتید

نحوه محاسبه هزینه کلاس زبان

نحوه محاسبه قیمت اساتید در تیکا

تدریس در تیکا به دانش و مهارت شما بازاری به وسعت کل ایران می بخشد. شما با تدریس در تیکا می توانید بدون نگرانی و فکر کردن به دغدغه های مالی و یا زمانبندی ؛ تنها  به تدریس خود بپردازید و موارد ذیل توسط تیکا انجام می شود:

  • بازاریابی و تخصیص زبان آموز
  • بررسی های مالی
  • تسویه و دریافت هزینه
  • زمانبندی
  • پشتیبانی های متفرقه

همچنین از مدرس های زبان انتظار می رود که بر حسب توافق نامه مورد قبول طرفین موارد ذیل را در جهت ایفای نقش استاد زبان انجام دهند:

  • تدریس
  • مشاوره
  • همکاری با تیکا
  • زمانبندی و برنامه ریزی های تدریس خود

بنابر این همکاری مدرسین و تیکا بر اساس چارچوب و ویژگی های اساتید به قسمت خاص هر کلاس زبان منجر خواهد شد که جزئیات آن به شرح جدول ذیل می باشد.