چگونه به زبان انگلیسی آدرس بپرسیم؟

صوفیا کتیران
صوفیا کتیران
چهارشنبه, 21 آبان 99
زمان مطالعه: 15 دقیقه
چگونه به زبان انگلیسی آدرس بپرسیم؟

همیشه در یک کشور خارجی که برای سفر یا زندگی رفته اید ، اولین چیزی که بعد از سلام کردن نیاز خواهید داشت پرسیدن آدرس مکانی است که میخواهید خودتان را به آنجا برسانید .برای شروع با عبارت هایی شمارا آشنا میکنیم که بتوانید به راحتی به مقصد خود برسید .میتوانید قبل از مطالعه این مقاله یک سری به مجموعه منابع زبان تیکا و همینطور روش های یادگیری مکالمه روزمره بزنید و شیوه ی مطالعه این عبارت هارا بیاموزید .به یاد داشته باشید که در ابتدا می توانید با حفظ کردن جملات شروع کنید و آن ها را مکررا استفاده کنید و کم کم سراغ گرامر و دستور زبان هر کدام از جملات باشید تا علاوه بر روان صحبت کردن مهارت رایتینگ خود را تقویت کنید . در اینجا با نحوه آدرس دادن یا آدرس پرسیدن آشنا می شوید 

آدرس پرسیدن یا آدرس دادن به زبان انگلیسی

درخواست  آدرس 

1.Excuse me! Can you tell me the way to the museum?                       
ببخشید ! می توانید راه موزه را به من بگویید ؟
2.Excuse me! How do I get to the post office?
ببخشید ! چگونه می توانم به اداره پست بروم ؟ 
3.pardon me! I’m lost. How do I get to the cafe ? 
ببخشید ! من گم شده ام چگونه می توانم به کافه برسم ؟ 
4.please tell me how I get to your apartment ? 
لطفا به من بگویید چگونه به آپارتمان شما برسم.؟
5.Excuse me ! is there a hospital near hear ? 
ببخشید ! آیا نزدیک اینجا بیمارستان هست ؟ 
6.what’s the best way to supermarket?
بهترین راه برای رسیدن به سوپر مارکت کدام می باشد ؟
7.Excuse me! Could you tell me how to get to bookstore?
ببخشید ! می توانید به من بگویید ، چگونه به کتابفروشی بروم ؟
8.Excuse me ! Do you Know where the church? 
ببخشید ! آیا می دانید کلیسا کجاست ؟ 
9.Could you help me, please ? I’m looking for the bank.
آیا می توانید به من کمک کنید ؟ من دنبال یک بانک هستم .
10.Are we on the right road to Louis Hotel ?
آیا در جاده ای مناسب به سمت هتل لوییس هستیم ؟ 
11.Is this the right way to Brington Resort?
آیا از این راه به استراحتگاه برینگتون میرسم؟ 
12.do you have a map ? 
آیا شما نقشه دارید ؟ 
13.Can you show me on the map ? 
می توانید روی نقشه به من نشان دهید ؟ 
14.where is the chemist?
شیمی دان کجاست ؟ 
15.Can you Give me direction to the nearest bus stop ?
می توانید مرا به نزدیک ترین ایستگاه اتوبوس راهنمایی کنید؟
16.Where can I find the nearest bakery? 
از کجا می توانم نزدیک ترین نانوایی را پیدا کنم ؟ 
17.Is there a supermarket near here ? 
آیا سوپر مارکتی نزدیک اینجا وجود دارد ؟ 
18. Is there a sports shop around here ? 
آیا نزدیک اینجا فروشگاه لوازم ورزشی وجود دارد؟ 
19.can you tell me how to get to the bookstore from here ? 
می توانید به من بگویید که چگونه از اینجا به کتابفروشی بروم ؟ 
20.What’s the easiest way to get to the nearest cinema from here ? 
ساده ترین راه برای رسیدن به نزدیک ترین سینما از اینجا چیست؟

پرسیدن آدرس و آدرس دادن در زبان انگلیسی


21. Excuse me! Where is the airport? 
ببخشید ! فرودگاه کجاست ؟ 
22.Which road should I take to get to library ? 
کدام جاده را باید طی کنم تا به کتابخانه برسم ؟ 
23.In which direction is the nearest Gas station?
نزدیک ترین پمپ بنزین در کجا است ؟ 
24.Can you show me which way to go using the map?
آیا می توانید به من نشان دهید که با استفاده از نقشه کدام راه را انتخاب کنم ؟
25. Can I follow you? 
می توانم به دنبال شما بیایم ؟ 
26. Could you please guide me? 
میشه لطفا راهنماییم کنید؟ 
27. What direction should I take ? 
چه مسیری را باید طی کنم ؟
28.can you tell me the best way of getting to your office ? 
آیا می توانید بهترین راه رسیدن به دفتر کار خود را به من بگویید ؟ 
29.Which way do I go to get to the beach ? 
کدام طرف بروم تا به ساحل برسم ؟ 
30. What’s the quickest way of getting to the supermarket? 
سریع ترین راه رسیدن به سوپر مارکت چیست ؟ 
31. How do you get to the bus stop?
چگونه می توانید به ایستگاه اتوبوس برسید ؟ 
32. I am looking for this address, am I in the right place?
من به دنبال این آدرس هستم ، آیا مسیر را درست می روم ؟
33. Does this bus go to the center? 
آیا این اتوبوس به مرکز شهر می رود ؟ 
34. Do you know the train station? 
آیا می دانید ایستگاه قطار کجاست ؟ 
35. Sorry to bother you, but would you mind showing me the way to post office? 
با عرض پوزش از اینکه مزاحم شدم ، راه پست خانه را به من نشان دهید ؟ 
36.May I ask where the Marriott Hotel is?
ممکن بپرسم هتل ماریوت کجاست ؟ 
37.Could you please point me in the direction of the Times Square?
می توانید مرا به سمت میدان تایمز راهنمایی کنید؟ 
38. Excuse me! I’m lost. Could you please help me find the 5th  Avenue ?
ببخشید ! من گم شده ام. آیا می تواید به من کمک کنید خیابان پنجم را پیدا کنم ؟
39. Excuse me! Can you help me find Liam primary School ? this is my first time in the city? 
ببخشید ! آیا می توانید به من کمک کنید ، دبستان لیام را پیدا کنم ؟ این اولین باری است که به شهر می روم .
40.Do you know how to get to the gallery ? I’ve never been there before .
آیا می دانید چگونه به گالری میشه رفت ؟ من قبلا آنجا نرفته ام. 
41. sorry to disturb you, but I’m lost. I’m looking for the Sydney Opera House.
ببخشید که مزاحم شما شدم ، اما من گم شده ام. من به دنبال خانه اپرای سیدنی هستم .

استاد زبان انگلیسی در آموزش زبان آنلاین تیکا


42. I wonder if you chould help me ? I’m looking for the nearest bank.
میشه به من کمک کنید ؟ من به دنبال نزدیک ترین بانک هستم.
43. Excuse me ! Could you tell me where the closest bank is?  
ببخشید ! می توانید به من بگویید که نزدیک ترین بانک کجاست ؟ 
44. Excuse me ! Please could you tell me the way to fairfax street?
ببخشید ! می توانید به من راه خیابان فایر فاکس را نشان دهید؟ 
45.Do you know where the closest post office is ? 
آیا شما می دانید نزدیک ترین اداره پست کجاست ؟ 
46.Am I heading in the right direction to the police station?
آیا من در مسیر درست به سمت ایستگاه پلیس می روم ؟ 
47. Am I on the right road to the blackbird restaurant?
آیا من در جاده درست به سمت رستوران بلک برد هستم ؟ 
48. Am I close to hospital? 
آیا من به بیمارستان نزدیک هستم ؟
49. Excus me ! I’m afraid I can’t find a petrol station. Do you know where one is? 
ببخشید ! متاسفانه  نمی توانم جایگاه سوخت را پیدا کنم ، آیا می دانید کجاست ؟ 
50. Excuse me! Could give me a few direction? I am lost way.
ببخشید ! آیا می توانید به من چند جهت دهید ؟ من گم شده ام . 
51. Will you please tell me where the library is ?
میشه به من بگویید که کتابخانه کجاست ؟
52. Would you show me the way to the