اساتید پیشنهادی:

انواع لباس ها به زبان انگلیسی به همراه تلفظ

رضا آقامحمد
رضا آقامحمد
دوشنبه, 23 تیر 2024

دسته بندی : vocabulary

زمان مطالعه : 7 دقیقه

تعداد بازدید : 1335

انواع لباس ها به زبان انگلیسی به همراه تلفظ


لباس ها نقش مهمی در زندگی روزمره ما ایفا می کنند. آنها نه تنها ما را از سرما و گرما محافظت می کنند، بلکه به ما کمک می کنند تا هویت، شخصیت و سلیقه خود را به نمایش بگذاریم. در این مقاله، به بررسی انواع لباس ها به زبان انگلیسی به همراه تلفظ آنها می پردازیم. یادگیری انواع لباس اعم از لباس مردانه به زبان انگلیسی و لباس زنانه به زبان انگلیسی می تواند به شما در خرید در فروشگاه های انگلیسی زبان کمک کند و خرید راحت تری را با استفاده از آنها تجربه می کنید.

 
لباس های زنانه:


لباس های زنانه به زبان انگلیسی

 
• بلوز (Blouse) [ˈblaʊz]
• تی شرت (T-shirt) [ˈtiː ʃɜːt]
• پیراهن (Shirt) [ʃɜːt]
• دامن (Skirt) [skɜːt]
• شلوار (Pants) [pænts]
• شلوار جین (Jeans) [ˈdʒiːnz]
• لباس (Dress) [dres]
• کت (Jacket) [ˈdʒækɪt]
• مانتو (Coat) [koʊt]
• کفش (Shoes) [ʃuːz]


لباس زنانه به انگلیسی


• کیف (Bag) [bæɡ]
• کلاه (Hat) [hæt]
• دستکش (Gloves) [glʌvz]
• روسری (Scarf) [skɑːf]
• جواهرات (Jewelry) [ˈdʒuːəlri]

 
لباس های مردانه:


لباس های مردانه به زبان انگلیسی

 
• پیراهن (Shirt) [ʃɜːt]
• تی شرت (T-shirt) [ˈtiː ʃɜːt]
• شلوار (Pants) [pænts]
• شلوار جین (Jeans) [ˈdʒiːnz]
• کت (Jacket) [ˈdʒækɪt]
• مانتو (Coat) [koʊt]
• کراوات (Tie) [taɪ]
• کمربند (Belt) [belt]
• کفش (Shoes) [ʃuːz]
• کلاه (Hat) [hæt]
• دستکش (Gloves) [glʌvz]

 
لباس های مشترک:


لباس های مشترک به زبان انگلیسی

 
• جوراب (Socks) [sɑks]
• لباس زیر (Underwear) [ˈʌndərˌwɪər]
• لباس شنا (Swimsuit) [ˈswɪmˌsuːt]
• لباس ورزشی (Sportswear) [ˈspɔːrtsˌwɪər]
• لباس شب (Evening wear) [ˈiːvnɪŋˌwɪər]
• لباس کار (Workwear) [ˈwɜːkˌwɪər]


 انواع لباس رسمی به زبان انگلیسی

لباس های رسمی به دسته ای از لباس ها گفته می شود که برای مراسم و رویدادهای خاص مانند عروسی، مهمانی های شبانه، جلسات کاری مهم و ... مناسب هستند. این نوع لباس ها معمولا از جنس های مرغوب و باکیفیت مانند ابریشم، پشم و ساتن تهیه می شوند و برش و دوخت ظریف و دقیقی دارند.
برخی از نمونه های لباس های رسمی برای خانم ها عبارتند از:


انواع لباس رسمی خانم ها به زبان انگلیسی


• لباس رسمی (Formal wear) [ˈfɔːrməlˌwɪər] 
• لباس شب (Evening gown) [ˈiːvnɪŋ ˈgaʊn]
• کت و شلوار (Suit) [suːt]
• دامن و بلوز (Skirt and blouse) [skɜːt ænd ˈblaʊz]
• پیراهن ماکسی (Maxi dress) [ˈmækˌsiː ˈdres]
• ژاکت و دامن (Jacket and skirt) [ˈdʒækɪt ænd skɜːt]
• جمپسوت (Jumpsuit) [ˈdʒʌmpˌsuːt]

 
برخی از نمونه های لباس های رسمی برای آقایان عبارتند از:


انواع لباس رسمی آقایان به زبان انگلیسی

 
• کت و شلوار (Suit) [suːt]
• تاکسیدو (Tuxedo) [ˈtʌkˌsiːdoʊ]
• کت و شلوار سه‌ تکه (Three-piece suit) [ˈθriːˌpiːs ˈsuːt]
• ژاکت و شلوار (Jacket and pants) [ˈdʒækɪt ænd pænts]
• پیراهن (Shirt) [ʃɜːt]
• کراوات (Tie) [taɪ]
• پاپیون (Bow tie) [ˈboʊ ˈtaɪ]


انواع لباس غیر رسمی به زبان انگلیسی

برخی از نمونه های لباس های غیر رسمی به همراه تلفظ لباس ها به انگلیسی عبارتند از:

انواع لباس غیر رسمی به زبان انگلیسی


• لباس غیر رسمی (Casual wear) [ˈkæʒʊəlˌwɪər] 
• تی شرت (T-shirt) [ˈtiː ʃɜːt]
• شلوار جین (Jeans) [ˈdʒiːnz]
• شلوار جین برمودا (Bermuda shorts) [ˈbɜːˌmjuːdə ˈʃɔːrts]
• شلوار ورزشی (Sweatpants) [ˈswɛtˌpænts]
• هودی (Hoodie) [ˈhʊdi]
• سویشرت (Sweatshirt) [ˈswɛtˌʃɜːt]
• لباس راحتی (Loungewear) [ˈlaʊnʒˌwɪər]
• لباس ساحلی (Beachwear) [ˈbiːtʃˌwɪər]
• لباس ورزشی (Sportswear) [ˈspɔːrtsˌwɪər]


یادگیری کامل زبان انگلیسی نیاز به تمرین و یادگیری کلمات بسیاری دارد که با خواندن مقاله های مختلف این اتفاق می افتد. با مطالعه مقاله انواع خوراکی‌ها در زبان انگلیسی به همراه تلفظ دایره لغات انگلیسی خود را در مورد خوراکی ها بیشتر کنید.


اصطلاحات روزمره مربوط به انواع لباس ها به زبان انگلیسی به همراه تلفظ

علاوه بر نام های کلی انواع لباس ها، اصطلاحات و عبارات روزمره متعددی نیز در زبان انگلیسی برای اشاره به جزئیات و ویژگی های مختلف لباس ها وجود دارد. در این بخش، به بررسی برخی از این اصطلاحات به همراه تلفظ آنها می پردازیم:

 
1. اصطلاحات مربوط به جنس لباس:


اصطلاحات جنس لباس به زبان انگلیسی

 
• Cotton (پنبه) [ˈkɑːtn]
• Wool (پشم) [wʊl]
• Silk (ابریشم) [sɪlk]
• Leather (چرم) [ˈlɛðər]
• Denim (جین) [ˈdiːnɪm]
• Polyester (پلی استر) [ˈpɑːliˌɛstər]
• Nylon (نایلون) [ˈnaɪlɑːn]
• Spandex (اسپاندکس) [ˈspændɛks]

 
2. اصطلاحات مربوط به رنگ لباس:


اصطلاحات رنگ لباس به زبان انگلیسی

 
• Black (مشکی) [blæk]
• White (سفید) [hwaɪt]
• Gray (خاکستری) [greɪ]
• Blue (آبی) [bluː]
• Red (قرمز) [red]
• Green (سبز) [griːn]
• Yellow (زرد) [ˈjɛloʊ]
• Pink (صورتی) [pɪŋk]
• Purple (بنفش) [ˈpɜːpəl]


برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد رنگ ها، مقاله انواع رنگ ها به زبان انگلیسی به همراه تلفظ را مطالعه کنید! 

 
3. اصطلاحات مربوط به طرح و نقش لباس:


اصطلاحات طرح و نقش لباس به زبان انگلیسی

 
• Plain (ساده) [pleɪn]
• Striped (راه راه) [straɪpt]
• Checked (شطرنجی) [tʃɛkt]
• Dotted (نقطه دار) [ˈdɑːtɪd]
• Floral (گلدار) [ˈfloʊrəl]
• Animal print (طرح حیوانی) [ˈænɪməl ˈprɪnt]

 
4. اصطلاحات مربوط به اندازه و برش لباس:


اندازه لباس به زبان انگلیسی

 
• Small (کوچک) [sɔːl]
• Medium (متوسط) [ˈmiːdiəm]
• Large (بزرگ) [laːrdʒ]
• Extra large (خیلی بزرگ) [ˈɛkstrə laːrdʒ]
• Loose (گشاد) [luːs]
• Tight (تنگ) [taɪt]
• Short (کوتاه) [ʃɔːrt]
• Long (بلند) [lɔːŋ]

 
5. اصطلاحات مربوط به جزئیات لباس:


جزئیات لباس به زبان انگلیسی

 
• Collar (یقه) [ˈkɑːlər]
• Sleeve (آستین) [sliːv]
• Pocket (جیب) [ˈpɑːkɪt]
• Button (دکمه) [ˈbʌtn]
• Zipper (زیپ) [ˈzɪpər]
• Hood (کلاه سر) [hʊd]
• Belt (کمربند) [belt]
• Scarf (روسری) [skɑːf]
• Hat (کلاه) [hæt]
• Gloves (دستکش) [glʌvz]
• Shoes (کفش) [ʃuːz]

 
6. اصطلاحات مربوط به نحوه پوشیدن لباس:


پوشیدن لباس به زبان انگلیسی

 
• To wear (پوشیدن) [tʊ ˈwɪər]
• To put on (پوشیدن) [tʊ pʊt ˈɑːn]
• To take off (درآوردن) [tʊ teɪk ˈɑːf]
• To try on (امتحان کردن) [tʊ traɪ ˈɑːn]
• To fit (مناسب بودن) [fɪt]
• To be too tight (تنگ بودن) [tʊ biː tuː taɪt]
• To be too loose (گشاد بودن) [tʊ biː tuː luːs]
• To be comfortable (راحت بودن) [tʊ biː ˈkʌmfər

 
در ادامه، به برخی از اصطلاحات و عبارات رایج دیگر در مورد لباس ها اشاره می کنیم:


اصطلاحات لباس به زبان انگلیسی

 
• To dress up (لباس پوشیدن شیک) [tʊ dres ˈʌp]
• To dress down (لباس پوشیدن ساده) [tʊ dres ˈdaʊn]
• To be well-dressed (خوش تیپ بودن) [tʊ biː wel ˈdrest]
• To be underdressed (لباس کم پوشیدن) [tʊ biː ˈʌndərˌdrest]
• To be overdressed (لباس زیاد پوشیدن) [tʊ biː ˈoʊvərˌdrest]
• To match (ست کردن) [mætʃ]
To go with (به هم آمدن) [tʊ goʊ wɪð]
• To be in fashion (مد روز بودن) [tʊ biː ɪn ˈfæʃən]
• To be out of fashion (از مد افتاده بودن) [tʊ biː aʊt ɒv ˈfæʃən]
• To accessorize (اکسسوری پوشیدن) [tʊ ækˈsɛsəraɪz]

 
جمع بندی

 
در این مقاله سعی کردیم تا شما را با اصطلاحات مربوط به لباس ها در زبان انگلیسی آشنا کنیم. برای یادگیری یک زبان خوب است بتوانید تمامی اصطلاحات و کلمات انگلیسی مرتبط و مختلف را بگویید. سامانه آموزش زبان تیکا در یادگیری 16 زبان مختلف در کنار شماست. برای یادگیری زبان با توجه به هدفی که دارید استاد دلخواه زبان خود را بیابید و در مسیر دلخواه خود برای یادگیری زبان قدم بگذارید.


انواع لباس ها به زبان انگلیسی به همراه تلفظ

اشتراک گذاری:

درباره نویسنده

author-image

رضا آقامحمد

تولید محتوا

من رضا آقامحمد یک فعال در حوزه سئو و گرافیک هستم. تخصص من در تحلیل و بهبود رتبه‌بندی وب‌سایت‌ها و محتواهای دیجیتال است و همچنین توانایی طراحی لوگوها، بنرها، تصاویر و موارد تبلیغاتی دیگر را دارم. من همواره به دنبال فرصت‌های جدید و چالش‌های جذاب در حیطه کاری خود هستم.

نظرات