اساتید پیشنهادی:

50 سوال آزمون تعیین سطح انگلیسی

زینب ناصری
زینب ناصری
یک‌شنبه, 27 فروردین 2022

دسته بندی : placement-tests

زمان مطالعه : 10 دقیقه

تعداد بازدید : 22863

آزمون تعیین سطح انگلیسی

در این مقاله 50 سوال آزمون تعیین سطح انگلیسی همراه با پاسخنامه را برای شما عزیزان آماده کرده ایم. این سوالات برای آزمون تعیین سطح کتبی که در بسیاری از آموزشگاه ها از زبان آموزان گرفته میشود کاربرد دارند. در آموزشگاه زبان آنلاین تیکا اساتید زبان ممکن است این سوالات یا سوالات آزمون تعیین سطح مشابه را در جلسه آزمایشی به شما نشان دهند و به طور شفاهی از شما بخواهند گزینه صحیح را اعلام کنید. همچنین آزمون تعیین سطح برای افرادی که مدتی است سلف استادی را شروع کرده اند یا میخواهند بدانند بایند از کجا شروع کنند، میتواند یک معیار خوب برای اندازه گیری پیشرفت باشد. 

روش استفاده از آزمون تعیین سطح انگلیسی

سوالاتی که در ادامه میبینید را میتوانید پرینت کنید و روی کاغذ به آن ها پاسخ دهید. همچنین میتوانید تنها پاسخ صحیح را روی به روی شماره سوال روی یک تکه کاغذ یادداشت کرده و با پاسخنامه چک کنید. بیشتر سوالات این آزمون تعیین سطح برای افرادی که دانش متوسط به بالا یا B2 از زبان انگلیسی داشته باشند ساده خواهد بود. بنابراین اگر شما به همه سوالات پاسخ صحیح بدهید، سطح شما حداقل B2 خواهد بود. درجه دشواری سوالات به مرور بیشتر میشود.

معنی تعداد پاسخ های صحیح به سوالات

افرادی که سطح A1 زبان انگلیسی را داشته باشند نیز میتوانند به سوالات ابتدایی یا  تعدادی از سوالات دیگر و مجموعا به حداقل 7 سوال پاسخ صحیح بدهند. 

اگر در این آزمون تعیین سطح به 10-15 سوال پاسخ صحیح بدهید، سطح شما A2-1 خواهد بود. پاسخ صحیح به 16-24 سوال نشان دهنده سطح حدودا A2-2 است.

 برای سطح B1-1 نیاز دارید به حدود 25-35 سوال پاسخ صحیح بدهید. پاسخ صحیح دادن به حدود 35-45 سوال آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی نماینگر سطح B1-2 است. پاسخ های صحیح به بیشتر از 35 سوال نشان میدهد شما در ابتدای سطح B2 یا بالاتر قرار دارید.

50 سوال آزمون تعیین سطح انگلیسی

1. I  a teacher.

2. John  car is red.

3. There  three eggs in the fridge.

4. Are there  potatoes in the cupboard?

5. What  John like to do every weekend?

6. How often do they  to the cinema?

7. He  to bed very late on Saturdays.

8. I  speak English very well.

9. What  your mother doing now?

10. Yesterday, my mother  me up at 6am.

11.  you see Karen last week?

12. Waiter! I  like a cold Coke, please.

13. That five star hotel is  expensive than the three star one.

14. Mount Everest is taller  Mont Blanc.

15. How long  you worked in this office?

16. I  to Russia twice in my life.

17. Julie has been a teacher  three years.

18. Bush has been president  January 2001.

19. Last night, Jeff arrived while I  television.

20. If he  while I am out, tell him to telephone back. (call)

21. "The telephone is ringing." "OK, I  it!"

22. If I  the lottery, I would buy a new boat.

23. What  you do if you saw a ghost?

24. You  go to the doctor's if your back is hurting.

25. Before the telephone and e-mail, people  write letters more.

26. Rich people  work as much as the rest of us. (use "have")

27. When I arrived at the station, the train  already left 5 minutes before.

28. The language Spanish  in Argentina.

29. My car  (steal). Call the police!!!!

30. If he  so much, he would have failed the exam.

31. If  I were taller!

32. By next year, I  (work) at this company for 20 years.

33. At this time tomorrow, I  (lie) on a beach in Spain!! I can't wait.

34. We don't have a lot of money but we manage to get  (phrasal verb!).

35. Richard hates working in the house so we are  the walls painted by a friend of his.

36. The baby boy saw    in the mirror and started to cry.

a. itself 

b. herself 

c. himself

37. A lot of trains    late today due to the heavy storms.

a. are run

b. run

c. are running

38.    was a strong wind last night.

a. There
b. Here
c. This

39. Firstly, I want to congratulate you all. Secondly, I would like to wish you good luck and    I hope you have enjoyed the course.

a. in the end
b. at last
c. finally

40. You    clean your teeth twice a day to avoid having problems.

a. can
b. should
c. will

41. The children thought they were    when they saw the bull.

a. in a danger
b. in danger
c. in the danger

42. Jack: I think it’s going to rain.
Jill: I    , the clouds are clearing.
Jack: We’ll soon see.

a. disagree
b. complain
c. argue

43. I really don’t like this meal.   money in the world wouldn’t get me to eat it.

a. Whatever
b. Enough
c. All the

44. Last year, Joanna bought two    coats in New York.

a. long, black, leather
b. black, long, leather
c. leather, black, long

45. Some words are often used together, e.g. smelly + socks. Choose a word which is often used with: tender

a. diet
b. words
c. beast

46. That’s very good of you but you    have paid me back until tomorrow.

a. needn't
b. wouldn't
c. couldn't

47. I    intending to stop smoking even before I got this bad cough.

a. would have been
b. had been
c. have been

48. Anne: Oh! I watched the new TV show last night.
Jo: Was it any good?
Anne: Yes.    the TV set is so old I could see very little.

a. Mind you
b. Still
c. By the way

49. "consider" doesn't mean:

a. think about
b. seem well
c. go for

50. "talk" doesn't mean:

a. stroll
b. point out
c. converse

برای مطالعه بیشتر: آزمون های خودشناسی برای اینکه بدانید بهتر است چه زبانی یاد بگیرید

Answers...

Question 1 -  am.

Question 2 -  's.

Question 3 -  are.

Question 4 -  any.

Question 5 -  does.

Question 6 -  go.

Question 7 -  goes.

Question 8 -  can.

Question 9 -  is.

Question 10 -  woke.

Question 11 -  Did.

Question 12 -  would.

Question 13 -  more.

Question 14 -  than.

Question 15 -  have.

Question 16 -  have been.

Question 17 -  for.

Question 18 -  since.

Question 19 -  was watching.

Question 20 -  calls.

Question 21 -  will answer.

Question 22 -  won.

Question 23 -  would.

Question 24 -  should.

Question 25 -  used to.

Question 26 -  don't have to.

Question 27 -  had.

Question 28 -  is spoken.

Question 29 -  has been stolen.

Question 30 -  hadn't studied.

Question 31 -  only.

Question 32 -  will have been working.

Question 33 -  will be lying.

Question 34 -  by.

Question 35 -  having.

Question 36 - a

Question 37 -  c

Question 38 - a

Question 39 -  a

Question 40 -  b

Question 41 -  b

Question 42 -  a

Question 43 -  c

Question 44 -  a

Question 45 -  b

Question 46 -  a

Question 47 -  b

Question 48 -  a

Question 49 -  b

Question 50 -  a

یادگیری زبان در تیکا

امیدواریم این مطلب برای شما مفید بوده باشد. برای تمرین های بیشتر و سوالات آزمون تعیین سطح با سامانه آموزش زبان تیکا همراه باشید. در صورتی که دوست دارید به طور رایگان توسط یک استاد زبان تعیین شوید، میتوانید با اساتید تیکا یک جلسه آزمایشی رایگان رزرو کنید. برای دریافت مشاوره نیز کافیست در قسمت گفت و گوی آنلاین برای پشتیبان ما پیام بگذارید.

یادگیری زبان در تیکا

 

50 سوال آزمون تعیین سطح انگلیسی

اشتراک گذاری:

درباره نویسنده

author-image

زینب ناصری

تولید محتوا

من زینب، دانشجوی ارشد ادبیات انگلیسی و مدرس پاره وقت هستم و توی بخش های مختلف تیکا فعالم، اما مخصوصا به بلاگ و نوشتن درمورد زبان ها علاقه دارم!

نظرات

user-image

رکسانا آبدیده

من به نصف سوالات تونستم جواب بدم سطحم چی میشه زود بگید لطفا

9 اردیبهشت 2022

user-image

لیلا فارغ

به نظرم سوال ها استاندارد بود و محوریت خوبی داشت ممنون از این مطلب مفید

6 اردیبهشت 2022

user-image

taregh

اگه میشه برای زبان اسپانیایی هم آزمون تعیین سطح قرار بدین

6 اردیبهشت 2022

user-image

مهشید افشاری

چه آزمون مفیدی بود لطفا تکرار کنید این آزمون ها رو

6 اردیبهشت 2022

user-image

پارسا مهری

تشکر خیلی برای تعیین سطح و پیدا کردن استاد مناسب کمکم کرد

6 اردیبهشت 2022

user-image

پریسا

یه تعیین سطح کامل و عالی. ممنون از تیکا

6 اردیبهشت 2022

user-image

عارفه سالاریه

چه عالی، از این سوالات میشه برای جلسه اول زبان آموزا استفاده کرد حدودی تا سطح زبانشون مشخص بشه. ممنون

6 اردیبهشت 2022