اساتید پیشنهادی:

اصطلاحات معرفی در زبان انگلیسی به همراه تلفظ فارسی

رضا آقامحمد
رضا آقامحمد
دوشنبه, 7 مهر 2024

دسته بندی : vocabulary

زمان مطالعه : 6 دقیقه

تعداد بازدید : 97

اصطلاحات معرفی در زبان انگلیسی به همراه تلفظ فارسی


در دنیای امروز، ارتباطات نقشی اساسی در زندگی انسان‌ها ایفا می‌کنند. یکی از مهارت‌های کلیدی برای برقراری ارتباط مؤثر، معرفی خود به زبان انگلیسی است. این مهارت نه تنها در موقعیت‌های اجتماعی و شغلی، بلکه در سفرهای خارجی و حتی مکالمات آنلاین نیز به شما کمک می‌کند. در این مقاله، به بررسی اصطلاحات معرفی در زبان انگلیسی به همراه تلفظ فارسی آنها می‌پردازیم.


اصطلاحات معرفی به زبان انگلیسی

در ادامه به کلمات و اصطلاحاتی می پردازیم که یادگیری آنها برای افراد بسیار مهم و ضروری است تا با استفاده از این کلمات انگلیسی زندگی روزمره خود را بگذرانند و با معرفی کردن به انگلیسی با دیگران بیشتر آشنا شوند. در این بخش، به بررسی چندین اصطلاح رایج معرفی به زبان انگلیسی  می‌پردازیم.


سلام و احوالپرسی:


سلام و احوالپرسی به زبان انگلیسی


 • Hello: (/həˈloʊ/) - سلام
 • Hi: (/haɪ/) - سلام (غیر رسمی)
 • Good morning: (/ɡʊd ˈmɔːrnɪŋ/) - صبح بخیر
 • Good afternoon: (/ɡʊd ˈɑːftərˌnuːn/) - بعد از ظهر بخیر
 • Good evening: (/ɡʊd ˈiːvnɪŋ/) - عصر بخیر
 • How are you?: (/haʊ aː juː/) - حالت چطوره؟
 • I'm fine, thank you. (/aɪm faɪn, ˈθæŋk juː/) - خوبم، ممنون.
 • And you?: (/ænd juː/) - و شما چطور؟


مقاله احوالپرسی رسمی و غیر رسمی به زبان انگلیسی به همراه تلفظ فارسی به شما پیشنهاد می شود!


بیان نام و نام خانوادگی:


بیان نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی


 • My name is: (/maɪ neɪm ɪz/) - اسم من
 • I am: (/aɪ æm/) - من هستم
 • My first name is: (/maɪ fɜːst neɪm ɪz/) - اسم کوچک من
 • My last name is: (/maɪ læst neɪm ɪz/) - نام خانوادگی من
 • You can call me: (/juː kæn kɔːl miː/) - می توانید من را صدا بزنید


معرفی ملیت:


معرفی ملیت به زبان انگلیسی


 • I am from: (/aɪ æm frəm/) - من اهل
 • I'm from: (/aɪm frəm/) - اهل هستم (غیر رسمی)
 • My nationality is: (/maɪ ˈnæʃənælɪti ɪz/) - ملیت من
 • I'm Iranian: (/aɪm ɪˈreɪniən/) - من ایرانی هستم
 • I'm American: (/aɪm əˈmɛrɪkən/) - من آمریکایی هستم


ذکر شغل (در صورت تمایل):


ذکر شغل به زبان انگلیسی


 • I am a: (/aɪ æm ə/) - من یک
 • I work as a: (/aɪ wɜːrk æz ə/) - من به عنوان یک
 • My profession is: (/maɪ prəˈfɛʃən ɪz/) - حرفه من
 • I'm a doctor: (/aɪm ə ˈdɑːktər/) - من دکتر هستم
 • I'm a teacher: (/aɪm ə ˈtiːtʃər/) - من معلم هستم


برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شغل ها می توانید مقاله مشاغل و وظایف رایج به زبان انگلیسی را مطالعه کنید!


بیان علایق و سرگرمی‌ها (در صورت تمایل):


بیان علایق و سرگرمی‌ ها به زبان انگلیسی


 • I am interested in: (/aɪ æm ˈɪntərɛstɪd ɪn/) - من علاقه مند به
 • I like: (/aɪ laɪk/) - من دوست دارم
 • In my free time, I enjoy: (/ɪn maɪ friː taɪm, aɪ ˈɪnˌdʒɔɪ/) - در اوقات فراغتم از انجام این کارها لذت می برم
 • I like to: (/aɪ laɪk tuː/) - من دوست دارم
 • My hobbies are: (/maɪ ˈhɑːbiz aːr/) - سرگرمی های من


پرسیدن سؤال از مخاطب:


پرسیدن سؤال از مخاطب به زبان انگلیسی


 • And what about you?: (/ænd ˈwɔːt əˈbaʊt juː/) - و شما چطور؟
 • What is your name?: (/wɔːt ɪz jʊər neɪm/) - اسم شما چیست؟
 • Where are you from?: (/wɛər aː juː frəm/) - اهل کجا هستید؟
 • What do you do for a living?: (/wɔːt duː juː duː fɔː ə ˈlɪvɪŋ/) - چه کار می کنید؟
 • What are your hobbies?: (/wɔːt aːr jʊər ˈhɑːbiz/) - سرگرمی های شما چیست؟


مثالی از  مکالمات معرفی به زبان انگلیسی

مکالمات معرفی به زبان انگلیسی یکی از مهم‌ترین بخش‌های یادگیری زبان است که به شما کمک می‌کند تا در موقعیت‌های مختلف اجتماعی، کاری و تحصیلی به راحتی با دیگران ارتباط برقرار کنید. در این بخش، به بررسی مثالی از مکالمات معرفی به زبان انگلیسی می‌پردازیم که می‌تواند به شما در بهبود مهارت‌های زبانی‌تان کمک کند.


اصطلاحات معرفی در زبان انگلیسی به همراه تلفظ فارسی


مکالمه:


.Person 1): Hello, my name is John Smith. I'm from the United States. I'm a software engineer)
.Person 2): Hi John, nice to meet you. I'm David Lee. I'm a web developer)
?Person 1): Nice to meet you too, David. What are your hobbies)
?Person 2): I like reading, playing sports, and traveling. What about you)
.Person 1): I like reading too. I also enjoy cooking and spending time with my family)


با یادگیری این اصطلاحات و نکات، می‌توانید به راحتی خود را به زبان انگلیسی معرفی کنید و با دیگران در هر موقعیتی ارتباط برقرار کنید. امیدواریم این مثال‌ها به شما کمک کند تا در موقعیت‌های مختلف به راحتی و با اعتماد به نفس بیشتری خود را معرفی کنید.


یادگیری زبان انگلیسی در آکادمی تیکا


در این مقاله سعی کردیم تا شما را با اصطلاحات معرفی در زبان انگلیسی به همراه تلفظ فارسی آشنا کنیم. برای یادگیری یک زبان خوب است بتوانید تمامی اصطلاحات مرتبط و مختلف را در زبانی که یاد می‌گیرید بگویید. سامانه آموزش زبان تیکا در یادگیری 16 زبان مختلف در کنار شماست. برای یادگیری زبان با توجه به هدفی که دارید استاد دلخواه خود را بیابید و در مسیر دلخواه خود برای یادگیری زبان قدم بگذارید.اصطلاحات معرفی در زبان انگلیسی به همراه تلفظ فارسی

اشتراک گذاری:

درباره نویسنده

author-image

رضا آقامحمد

تولید محتوا

من رضا آقامحمد یک فعال در حوزه سئو و گرافیک هستم. تخصص من در تحلیل و بهبود رتبه‌بندی وب‌سایت‌ها و محتواهای دیجیتال است و همچنین توانایی طراحی لوگوها، بنرها، تصاویر و موارد تبلیغاتی دیگر را دارم. من همواره به دنبال فرصت‌های جدید و چالش‌های جذاب در حیطه کاری خود هستم.

نظرات