اساتید پیشنهادی:

اعداد به زبان ترکی استانبولی به همراه تلفظ فارسی

رضا آقامحمد
رضا آقامحمد
چهارشنبه, 11 تیر 2024

دسته بندی : vocabulary

زمان مطالعه : 7 دقیقه

تعداد بازدید : 710

اعداد به زبان ترکی استانبولی به همراه تلفظ فارسی


یادگیری اعداد به زبان ترکی استانبولی، چه برای سفر به این کشور زیبا و چه برای برقراری ارتباط و مکامله ترکی استانبولی با ترک زبانان، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله، به آموزش اعداد اصلی، ترتیبی، اعشاری و کسری به زبان ترکی استانبولی به همراه تلفظ فارسی آنها می پردازیم.

 
اعداد اصلی در زبان ترکی استانبولی

در ادامه به اعداد اصلی می پردازیم که این اعداد ترکی به فارسی برای شما آورده شده اند:


اعداد اصلی در زبان ترکی استانبولیتلفظ فارسی
عدد ترکی
عدد فارسی
صیفیر
Sıfır
0
بیر
Bir
1
ایکِی
İki
2
اوچ
Üç
3
دورت
Dört
4


اعداد به زبان ترکی استانبولی


تلفظ فارسی
عدد ترکی
عدد فارسی
بش
Beş
5
آلتی
Altı
6
یدی
Yedi
7
سکیز
Sekiz
8
دوکوز
Dokuz
9

 
• برای اعداد 20، 30، 40، ...، 90،. برای مثال:


اعداد ترکی به فارسی

  

تلفظ فارسی
عدد ترکی
عدد فارسی
اون
on
10
ییرمی
yirmi
20
اوتوز
otuz
30
قیرق
kırk
40
اِلّی
elli
50
آلتمیش
altmış
60
یِت
yetmiş
70
سکسن
seksen
80
دوکسان
doksan
90


درسته که برای اعداد 20، 30، 40، ...، 90، از پسوند "mış" (میش) به عدد اصلی اضافه می کنیم، اما این فقط یه روش ساده برای بیان این اعداد هست. در واقع، دو روش دیگه هم برای گفتن این اعداد وجود داره:


1. استفاده از پسوند "li" (لی):

در این روش، به جای "mış" از "li" استفاده می کنیم. برای مثال:


نکات اعداد در ترکی استانبولی


• 20: Yirmi li (ییرمی لی)
• 30: Otuz li (اوتوز لی)
• 40: Kırk li (قیرق لی)

 
2. استفاده از دو کلمه جداگانه:

در این روش، عدد اصلی رو به همراه کلمه "yıl" (ییل) که به معنی "سال" هست می گوییم. برای مثال:


نکات اعداد در ترکی استانبولی


• 20: Yirmi yıl (ییرمی ییل)
• 30: Otuz yıl (اوتوز ییل)
• 40: Kırk yıl (قیرق ییل)

 
نکته: استفاده از هر سه روش رایج هست و به سلیقه و عادت شما بستگی داره.

 
مثال:

• قیمت این کتاب بیست لیره است.
• Bu kitabın fiyatı yirmi li.
• Bu kitabın fiyatı yirmi mış.
• Bu kitabın fiyatı yirmi yıl.


همونطور که می بینید، هر سه جمله معنی یکسانی دارند.

 
اعداد ترتیبی در زبان ترکی استانبولی

برای ساختن اعداد ترتیبی، کافیست به عدد اصلی، پسوند "inci" اضافه کنید. برای مثال:


اعداد ترتیبی در زبان ترکی استانبولی

 ​

تلفظ فارسی
عدد ترکی
عدد فارسی
بیرینجی
Birinci
اول
ایکینجی
İkinci
دوم
اوچونجو
Üçüncü
سوم
دوردونجو
Dördüncü
چهارم
بشینجی
Beşinci
پنجم


اعداد ترتیبی برای نشان دادن ترتیب و جایگاه یک چیز در یک مجموعه به کار می‌روند. در زبان ترکی استانبولی، ساخت اعداد ترتیبی از اعداد اصلی khá đơn giản است.

 
ساخت اعداد ترتیبی 

1. برای اعداد 1 تا 10، به آخر عدد اصلی "ıncı" اضافه می‌کنیم.


مثال:

• Bir (بیر) -> Birinci (بیرینجی) - اول
• İki (ایکی) -> İkinci (ایکینجی) - دوم
• Üç (اوچ) -> Üçüncü (اوچونجو) - سوم
• Dört (دورت) -> Dördüncü (دوردونجو) - چهارم
• Beş (بش) -> Beşinci (بشینجی) - پنجم
• Altı (آلتی) -> Altıncı (آلتینجی) - ششم
• Yedi (یدی) -> Yedinci (یدینجی) - هفتم
• Sekiz (سکیز) -> Sekizinci (سکیزینجی) - هشتم
• Dokuz (دوکوز) -> Dokuzuncu (دوکوزونجو) - نهم
• On (اون) -> Onuncu (اونونجو) - دهم

 
2. برای اعداد 11 تا 19، به آخر عدد اصلی "ıncı" اضافه می‌کنیم.


مثال:

• On bir (اون بیر) -> On birinci (اون بیرینجی) - یازدهم
• On iki (اون ایی) -> On ikinci (اون ایکینجی) - دوازدهم
• On üç (اون اوچ) -> On üçüncü (اون اوچونجو) - سیزدهم
• On dört (اون دورت) -> On dördüncü (اون دوردونجو) - چهاردهم
• On beş (اون بش) -> On beşinci (اون بشینجی) - پانزدهم
• On altı (اون آلتی) -> On altıncı (اون آلتینجی) - شانزدهم
• On yedi (اون یدی) -> On yedinci (اون یدینجی) - هفدهم
• On sekiz (اون سکیز) -> On sekizinci (اون سکیزینجی) - هجدهم
• On dokuz (اون دوکوز) -> On dokuzuncu (اون دوکوزونجو) - نوزدهم

 
3. برای اعداد 20 به بالا، به آخر عدد اصلی "nci" اضافه می‌کنیم.

 
مثال:

• Yirmi (ییرمی) -> Yirminci (ییرمینجی) - بیستم
• Otuz (اوتوز) -> Otuzuncu (اوتوزونجو) - سی ام
• Kırk (قرق) -> Kırkıncı (قرقینجی) - چهلم
• Elli (الی) -> Ellinci (الینجی) - پنجاهم
• Altmış (آلتیمیش) -> Altmışıncı (آلتیمیشینجی) - شصتم
• Yetmiş (یتمیش) -> Yetmişinci (یتمیشینجی) - هفتادم
• Seksen (سکسن) -> Sekseninci (سکسنینجی) - هشتادم
• Doksan (دوکسان) -> Doksanıncı (دوکسانینجی) - نودم
• Yüz (یوز) -> Yüzinci (یوزونجو) - صدم


اعداد به زبان ترکی استانبولی

 
نکات اعداد ترکی استانبولی:

• برای اعداد میلیون، میلیارد، بیلیون و ...، قبل از عدد ترتیبی، "milyonuncu"، "milyaruncu"، "trilyonuncu" و ... می‌آید.

 
مثال:
• Birinci milyon (بیرینجی میلیون) - اولین میلیون
• İkinci milyar (ایکینجی میلیارد) - دومین میلیارد
• برای اعداد ترتیبی کسری، از "da" قبل از عدد ترتیبی استفاده می‌کنیم.

 
مثال:
• Birinci da (بیرینجی دا) - اولی
• İkinci da (ایکینجی دا) - دومی
• برای ترکیب اعداد ترتیبی با اسم، از "ıncı" یا "nci" بعد از اسم استفاده می‌کنیم.

 
مثال:
• Birinci sınıf (بیرینجی صینیف) - کلاس اول


مثال‌های بیشتر
• Tarihin yirmi üçüncü günü. (بیست و سومین روز تاریخ)
• Bu, üçüncü kitabım. (این، سومین کتاب من است)
• Sınavda yüzüncü oldum. (در امتحان، صدم شدم)
• On dokuzuncu yüzyılda yaşıyoruz. (ما در قرن نوزدهم زندگی می‌کنیم)
• Birleşik Devletler'in ilk başkanı George Washington'dı. (اولین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جورج واشنگتن بود.)
• Son Dünya Kupası'nı kazanan takım Fransa'ydı. (تیمی که آخرین جام جهانی را برد، فرانسه بود)


تلفظ اعداد ترتیبی

تلفظ اعداد ترتیبی در زبان ترکی استانبولی khá ساده است. به طور کلی، "ı" در "ıncı" و "nci" مانند "ی" فارسی تلفظ می‌شود.
مثال:


• Birinci (بیرینجی) -> بیرینی
• İkinci (ایکینجی) -> ایکینی
• Üçüncü (اوچونجو) -> اوچونی


نکات تلفظ اعداد:

• در اعداد 11 تا 19، "i" در "ıncı" به "ی" تبدیل می‌شود.


مثال:
• On birinci (اون بیرینجی) -> اون بیرینی
• On ikinci (اون ایکینجی) -> اون ایکینی
• در اعداد 20 به بالا، "i" در "nci" به "ی" تبدیل می‌شود.


مثال:
• Yirminci (ییرمینجی) -> ییرمینی
• Otuzuncu (اوتوزونجو) -> اوتوزونی


اعداد اعشاری در زبان ترکی استانبولی

برای ساختن اعداد اعشاری در زبان ترکی استانبولی، از کلمه "virgül" (ویرگول) به جای اعشار استفاده می شود. برای مثال:


اعداد اعشاری در زبان ترکی استانبولی

تلفظ فارسی
عدد ترکی
عدد فارسی
صیفیر ویرگول بش
Sıfır virgül beş
0.5
بیر ویرگول ییرمی بش
Bir virgül yirmi beş
1.25


اعداد کسری در زبان ترکی استانبولی

برای ساختن اعداد کسری در زبان ترکی استانبولی، از کلمه "kesir" (کسر) به همراه عدد مخرج و سپس عدد صورت استفاده می شود. برای مثال:

اعداد کسری در زبان ترکی استانبولی

تلفظ فارسی
عدد ترکی
عدد فارسی
بیر بولوی ایکِی
Bir bölü iki
1/2
اوچ بولوی دورت
Üç bölü dört
3/4


نکات اعداد در زبان ترکی استانبولی:

• برای اعداد 11 تا 19، به جای استفاده از دو کلمه جداگانه، از یک کلمه واحد استفاده می شود. برای مثال:

نکات اعداد در زبان ترکی استانبولی

تلفظ فارسی
عدد ترکی
عدد فارسی
اون بیر
On bir
11
اون ایکِی
On iki
12
اون اوچ
On üç
13


• برای اعداد 100، 1000، 1000000، ...، از پسوند "bin" (بین) به عدد اصلی اضافه می شود. برای مثال:


اعداد به زبان ترکی استانبولی

تلفظ فارسی
عدد ترکی
عدد فارسی
یوز
Yüz
100
بین
Bin
1000
میلیون
Milyon
1000000


تمرین:

برای تمرین و یادگیری بهتر اعداد به زبان ترکی استانبولی، می توانید از تمارین زیر استفاده کنید:


اعداد را از 1 تا 100 به زبان ترکی استانبولی بگویید.
اعداد ترتیبی 1 تا 10 را به زبان ترکی استانبولی بگویید.
• چند عدد اعشاری و کسری به زبان ترکی استانبولی بسازید.
• قیمت چند محصول را به زبان ترکی استانبولی بگویید.


جمع بندی


در این مقاله سعی کردیم تا شما را بالغات ترکی استانبولی مرتبط با اعداد آشنا کنیم. برای یادگیری یک زبان خوب است بتوانید تمامی اعداد را در زبانی که یاد میگیرید بگویید.سامانه آموزش زبان تیکا در یادگیری 16 زبان مختلف در کنار شماست. برای یادگیری زبان با توجه به هدفی که دارید استاد دلخواه خود را بیابید و در مسیر دلخواه خود برای یادگیری زبان قدم بگذارید.

اعداد به زبان ترکی استانبولی به همراه تلفظ فارسی

اشتراک گذاری:

درباره نویسنده

author-image

رضا آقامحمد

تولید محتوا

من رضا آقامحمد یک فعال در حوزه سئو و گرافیک هستم. تخصص من در تحلیل و بهبود رتبه‌بندی وب‌سایت‌ها و محتواهای دیجیتال است و همچنین توانایی طراحی لوگوها، بنرها، تصاویر و موارد تبلیغاتی دیگر را دارم. من همواره به دنبال فرصت‌های جدید و چالش‌های جذاب در حیطه کاری خود هستم.

نظرات