اساتید پیشنهادی:

انواع جانوران و حیوانات به زبان ترکی استانبولی – قسمت اول

رضا آقامحمد
رضا آقامحمد
Invalid date, Invalid date Invalid date Invalid date

دسته بندی : vocabulary

زمان مطالعه : 8 دقیقه

تعداد بازدید : 829

انواع جانوران و حیوانات به زبان ترکی استانبولی – قسمت اول


اگر به زبان ترکی استانبولی علاقه دارید یا در حال یادگیری این زبان زیبا هستید، جالب است اسامی حیوانات به زبان ترکی استانبولی را نیز یاد بگیرید. در این مقاله شما می توانید اسامی انواع جانداران به عنوان کلمات ترکی استانبولی و مثال هایی برای هر کدام را بیاموزید. در کامنت ها برای ما جانورانی که خودتان می دانید را به زبان ترکی استانبولی بنویسید. یادگیری این کلمات باعث می شود مهارت های شما مانند مهارت مکالمه در ترکی استانبولی افزایش پیدا کند. مطالعه مقاله کلمات پرکاربرد در زبان ترکی استانبولی – قسمت اول به شما پیشنهاد می شود!

انواع جانوران به زبان ترکی استانبولی

انواع جانوران به زبان ترکی استانبولی


• Memeliler (مملیلر) - پستانداران
• Kuşlar (کوشلار) - پرندگان
• Sürüngenler (سوروزنگنلر) - خزندگان
• Amfibiler (آمفیبی‌لر) - دوزیستان
• Balıklar (بالیکلار) - ماهیان
• Böcekler (بوجه‌لر) - حشرات
• Deniz Canlıları (دنیز جانلیلاری) - جانوران دریایی
• Omurgasızlar (امورگازیزلار) - بی‌استخوانان
• Evcil Hayvanlar (اوجیل حیوانلار) - حیوانات خانگی
• Vahşi Hayvanlar (واحی حیوانلار) - حیوانات وحشی

 
Memeliler (مملیلر) - پستانداران

کف‌پایان (Primatlar):(پریماتلار)

انواع کف‌ پایان در زبان ترکی استانبولی


• İnsan (اینسان) انسان
مثال: İnsanlar evrim sürecinden geçmiş primatlardır.
ترجمه: انسان‌ها از فرآیند تکامل پریماتیک عبور کرده‌اند.


• Maymun (مایمون) میمون
مثال: Maymunlar genellikle ormanlarda yaşarlar.
ترجمه: میمون‌ها به طور عمده در جنگل‌ها زندگی می‌کنند.


• Şempanze (شمپانزه) شامپانزه
مثال: Şempanzeler alet kullanma yeteneklerine sahiptir.
ترجمه: شمپانزه‌ها توانایی استفاده از ابزار را دارند.


• Goril (گوریل) گوریل
مثال: Goriller genellikle büyük ve güçlüdür.
ترجمه: گوریل‌ها به طور معمول بزرگ و قدرتمند هستند.


• Orangutan (ارانگوتان) اورانگوتان
مثال: Orangutanlar ağaçlarda yaşayan büyük primatlardır.
ترجمه: ارانگوتان‌ها از پریمات‌های بزرگی هستند که درختان میانه زندگی می‌کنند.


Artiodactyla(آرتیوداجتیلا) گوزن‌ سانان

انواع گوزن‌ سانان در زبان ترکی استانبولی


• Kunduz (کوندوز) آهو
مثال: Kunduzlar genellikle su kenarlarında yaşarlar.
ترجمه: آهوها به طور عمده در کنار آب زندگی می‌کنند.


• İnek (اینِک) گاو
مثال: İnekler genellikle sığır çiftliklerinde bulunur.
ترجمه: گاوها به طور معمول در مزارع گاو زندگی می‌کنند.


• Koyun (کویون) گوسفند
مثال: Koyunlar sürü halinde otlarlar.
ترجمه: گوسفندها به صورت گروهی چرا می‌کنند.


• Geyik (گِییک) گوزن
مثال: Geyikler genellikle ormanlık alanlarda yaşar.
ترجمه: گوزن‌ها معمولاً در مناطق جنگلی زندگی می‌کنند.


• Zürafa (زورافا) زرافه
مثال: Zürafalar uzun boyunları ile bilinirler.
ترجمه: زرافه‌ها با گردن‌های بلندشان شناخته می‌شوند.


گربه‌سانان (Carnivora):(کارنیوورا)

انواع گربه‌ سانان در زبان ترکی استانبولی


• Aslan (اسلان) شیر
مثال: Aslanlar genellikle gruplar halinde yaşarlar.
ترجمه: شیرها معمولاً به صورت گروهی زندگی می‌کنند.


• Kurt (کورت) گرگ
مثال: Kurtlar genellikle gece avlanır.
ترجمه: گرگ‌ها معمولاً شب‌ها شکار می‌کنند.


• Köpek (کوپک) سگ
مثال: Köpekler sadık evcil hayvanlardır.
ترجمه: سگ‌ها حیوانات خانگی و مخلص هستند.

 
پستانداران دریایی (Cetacea): (جتاجیا)

انواع پستانداران دریایی در زبان ترکی استانبولی

• Balina (بالینا) نهنگ
مثال: Balinalar genellikle okyanuslarda yaşarlar.
ترجمه: نهنگ‌ها به طور معمول در اقیانوس‌ها زندگی می‌کنند.


• Yunus (یونوس) دلفین
مثال: Yunuslar akrobatik hareketleriyle bilinirler.
ترجمه: دلفین‌ها با حرکات هنرمندانه‌شان شناخته می‌شوند.

 
Kuşlar (کوشلار)- پرندگان

انواع پرندگان در زبان ترکی استانبولی


• Tarabozan (تارابوزان) جغد
مثال: Tarabozanlar gece avlanan yırtıcı kuşlardır.
ترجمه: جغدها پرندگان شکاری هستند که شب‌ها شکار می‌کنند.


• Kartal (کارتال) قرقاول
مثال: Kartallar genellikle yüksek yerlerde yuva yaparlar.
ترجمه: قرقاول‌ها به طور عمده در ارتفاعات بالا لانه می‌سازند.


• Serçe (سرچه) گنجشک
مثال: Serçeler genellikle şehirlerde ve kırsal alanlarda bulunur.
ترجمه: گنجشک‌ها به طور عمده در شهرها و مناطق روستایی یافت می‌شوند.


• Kukumav (کوکوماو) کوکوماف
مثال: Kukumavlar genellikle gece aktif olan yırtıcı kuşlardır.
ترجمه: کوکوماف‌ها به طور معمول در شب‌ها فعال و شکارچی هستند.


• Güvercin (گوورجین) کبوتر
مثال: Güvercinler genellikle şehirlerde insanlarla birlikte yaşarlar.
ترجمه: کبوترها به طور عمده در شهرها با انسان‌ها زندگی می‌کنند.


• Bülbül (بلبل ) بلبل
مثال: Bülbüller güzel şarkılarıyla bilinirler ve genellikle bahçelerde görülürler.
ترجمه: بلبل‌ها با آواز زیبایشان شناخته می‌شوند و به طور عمده در باغ‌ها دیده می‌شوند.


• Şahin (شاهین) شاهین
مثال: Şahinler hızlı uçan yırtıcı kuşlardır ve genellikle avlarını yüksekten yakalarlar.
ترجمه: شاهین‌ها پرندگان شکاری سریع و به طور معمول از ارتفاع بلند شکار خود را گرفتار می‌کنند.

 
Sürüngenler (سوروزنگنلر)- خزندگان


انواع خزندگان در زبان ترکی استانبولی


• Yılan (ییلان) مار
مثال: Yılanlar sıklıkla çimenlerin arasında gizlenirler.
ترجمه: مارها به طور معمول در میان چمن‌ها مخفی می‌شوند.


• Kertenkele (کرتِنکِله) سوسمار
مثال: Kertenkeleler genellikle güneşlenirken görülürler.
ترجمه: سوسمارها به طور معمول در حالت گرم شدن تحت نور آفتاب دیده می‌شوند.


• Kirpi (کریپی) مارمولک
مثال: Kirpiler, tehlike anında dikenlerini kabartırlar.
ترجمه: مارمولک‌ها در لحظات خطر دنده‌های خود را بلند می‌کنند.


• Timsah (تیمساح) تمساح
مثال: Timsahlar genellikle suda yaşarlar ve avlarını suyun içinde yakalarlar.
ترجمه: تمساح‌ها به طور عمده در آب زندگی می‌کنند و شکار خود را در آب گرفتار می‌کنند.


• Baykuş (بایکوش) بزمجه
مثال: : Baykuşlar genellikle geceleyin avlanır ve avlarını yakalamak için yarı yol uçma tekniklerini kullanırlar.
ترجمه: ٓدر تاریکی شب شکار می‌کنند و پرواز نیمه راهه‌ای خود را برای شکار به کار می‌گیرند.


• Sıçan (سیچان) موش
مثال: Sıçanlar genellikle insan yerleşim yerlerinde bulunur.
ترجمه: موش‌ها به طور عمده در نواحی سکونت انسانی یافت می‌شوند.


Amfibiler (آمفیبی‌لر)- دوزیستان


انواع دوزیستان در زبان ترکی استانبولی


• Kurbağa (کورباآ) قورباغه
مثال: Kurbağalar genellikle göletlerde yaşarlar.
ترجمه: قورباغه‌ها عمدتا در آبهای گل آلود زندگی می‌کنند.


• Semender (سمندر) سمندر
مثال: Semenderler genellikle kumsallarda veya denizin dibinde yaşarlar.
ترجمه: سمندرها اغلب در آبهای کنار ساحل یا در کف دریا یافت می‌شوند.


جمع بندی


برای مطالعه بخش دوم این مقاله می توانید به مقاله "انواع جانوران و حیوانات به زبان ترکی استانبولی – قسمت دوم" مراجعه کنید و اسامی حیوانات به ترکی استانبولی را یاد بگیرید. همچنین برای یادگیری زبان مورد علاقه خود می توانید از سامانه آنلاین آموزش زبان تیکا بهره مند شوید. برای اطلاعات بیشتر می توانید با پیشتیبانی تیکا تماس بگیرید.

انواع جانوران و حیوانات به زبان ترکی استانبولی – قسمت اول

اشتراک گذاری:

درباره نویسنده

author-image

رضا آقامحمد

تولید محتوا

من رضا آقامحمد یک فعال در حوزه سئو و گرافیک هستم. تخصص من در تحلیل و بهبود رتبه‌بندی وب‌سایت‌ها و محتواهای دیجیتال است و همچنین توانایی طراحی لوگوها، بنرها، تصاویر و موارد تبلیغاتی دیگر را دارم. من همواره به دنبال فرصت‌های جدید و چالش‌های جذاب در حیطه کاری خود هستم.

نظرات