اساتید پیشنهادی:

انواع جانوران و حیوانات به زبان ترکی استانبولی – قسمت دوم

رضا آقامحمد
رضا آقامحمد
یک‌شنبه, 3 فروردین 2024

دسته بندی : vocabulary

زمان مطالعه : 9 دقیقه

تعداد بازدید : 650

انواع جانوران و حیوانات به زبان ترکی استانبولی – قسمت دوم


پیشتر و در قسمت اسامی حیوانات به زبان ترکی استانبولی، بخشی از جانوران را در این زبان آموختید. اگر به زبان ترکی استانبولی علاقه دارید یا در حال یادگیری این زبان زیبا هستید، جالب است اسامی و نام های جانوران و همچنین کلمات ترکی استانبولی را نیز یاد بگیرید. در این مقاله شما می توانید ادامه نام انواع جانداران و مثال هایی برای هر کدام را بیاموزید. برای مطالعه قسمت اول این مقاله به مقاله انواع جانوران و حیوانات به زبان ترکی استانبولی – قسمت اول مراجعه کنید. در کامنت ها برای ما جانورانی که خودتان می دانید را به زبان ترکی استانبولی بنویسید.


Balıklar (بالیکلار)- ماهیان

انواع ماهیان در زبان ترکی استانبولی


• ماهی قزل‌آلا (Alabalık) (آلابالیک)
مثال: Alabalıklar genellikle serin dağ nehirlerinde bulunur.
ترجمه: ماهی قزل‌آلا معمولاً در رودخانه‌های سرد کوهستانی یافت می‌شود.


• ماهی سفید (Morina) (مورینا)
مثال: Morinalar genellikle derin okyanus sularında yaşarlar.
ترجمه: ماهی سفیدها عمدتاً در آب‌های عمیق اقیانوس زندگی می‌کنند. 


• ماهی هوور (Uskumru) (اوسکومرو)
مثال: Uskumru balıkları genellikle büyük sürüler halinde okyanuslarda yüzer.
ترجمه: ماهی هوورها عمدتاً به صورت گروهی در اقیانوس‌ها شناور هستند.

 
• کوسه (Köpekbalığı) (کوپک بالیعی)
مثال: Köpekbalıkları genellikle avlarını süratli bir şekilde takip ederler.
ترجمه: کوسه‌ها به طور معمول با سرعت افرازی شکار خود را دنبال می‌کنند.

 
• دلقک ماهی (Balon Balığı) (بالن بالیعی)
مثال: Balon balıkları genellikle tehlike anında şişerler.
ترجمه: دلقک ماهی‌ها معمولاً در لحظات خطر خود را باد می‌کنند.

 
• ماهی کپور (Sazan)(سازان)
مثال: Sazanlar genellikle tatlı su göletlerinde ve göletlerde bulunur.
ترجمه: ماهی کپورها عمدتاً در چشمه‌های آب شیرین و دریاچه‌ها یافت می‌شوند.

Böcekler (بوجه‌لر)- حشرات


انواع حشرات در زبان ترکی استانبولی


• مگس (Sinek) (سینِک)
مثال: Sinekler genellikle tatlı şeylere çekilirler.
ترجمه: مگس‌ها عمدتاً به چیزهای شیرین جلب می‌شوند.

 
• پشه (Sivrisinek) (سیوریسینِک)
مثال: Sivrisinekler sıcak yaz günlerinde etrafta dolaşırlar.
ترجمه: پشه‌ها معمولاً در روزهای گرم تابستان در اطراف پرسه می‌زنند.

 
• سوسک (Böcek) (بوجِک)
مثال: Böcekler genellikle bitkilerin üzerinde veya toprak altında yaşarlar.
ترجمه: سوسک‌ها عمدتاً بر روی گیاهان یا در زیر خاک زندگی می‌کنند.

 
• زنبور (Arı) (آری)
مثال: Arılar çiçeklerden nektar toplarlar ve bal yaparlar.
ترجمه: زنبورها از گل‌ها عسل جمع می‌کنند و عسل می‌سازند.

 
• پروانه (Kelebek) (کِلِبِک)
مثال: Kelebekler genellikle renkli ve güzel kanatlarıyla bilinirler.
ترجمه: پروانه‌ها به طور عمده با بال‌های رنگارنگ و زیبا شناخته می‌شوند.

 
• عنکبوت (Örümcek) (اورومجِک)
مثال: Örümcekler genellikle ağ örerler ve avlarını yakalarlar.
ترجمه: عنکبوت‌ها عمدتاً تار عنکبوت می‌سازند و شکار خود را گرفتار می‌کنند.

 
• ملخ (Hamam böceği) (هامام بوجعی)
مثال: Hamam böcekleri genellikle karanlık ve nemli yerlerde bulunur.
ترجمه: ملخ‌ها عمدتاً در مکان‌های تاریک و مرطوب یافت می‌شوند.

 
• کفشدوزک (uğur böceği) (اوعور بوجعی)
مثال: uğur böceğilergenellikle zararlı böcekleri yiyerek bahçe bitkilerini korurlar.
ترجمه: کفشدوزک‌ها عمدتاً با خوردن حشرات موذی به حفظ گیاهان باغ کمک می‌کنند.

Deniz Canlıları (دنیز جانلیلاری)- جانوران دریایی

انواع جانوران دریایی در زبان ترکی استانبولی


• Karides (کاریدِس) میگو
مثال: Karidesler genellikle tuzlu su habitatlarında yaşarlar.
ترجمه: میگوها به طور عمده در محیط‌های آب شور زندگی می‌کنند.

 
• Ahtapot (آهتوپا) هشت پا
مثال: Ahtapotlar çoğunlukla deniz tabanında saklanır ve avlarını kollarıyla yakalarlar.
ترجمه: هشت پاها عمدتاً در کف دریا پناه می‌جویند و شکار خود را با بازوهای خود گرفتار می‌کنند.

 
• Yengeç (یِنگِچ) خرچنگ
مثال: Yengeçler genellikle kumsallarda dolaşırlar ve suda yaşarlar.
ترجمه: خرچنگ‌ها به طور معمول در سواحل حرکت می‌کنند و در آب زندگی می‌کنند.

 
• Deniz Yıldızı (دنیز ییلدیزی) ستاره دریایی
مثال: Deniz yıldızları genellikle yavaş hareket eder ve su altındaki kayalıklarda bulunur.
ترجمه: ستاره دریایی‌ها به طور عمده به آرامی حرکت می‌کنند و در سنگ های زیر آب یافت می‌شوند.

 
• Midye (میدیه) صدف
مثال: Midyeler genellikle sert kabukları ile bilinir ve kıyı bölgelerinde yaşarlar.
ترجمه: صدف ها به طور عمده با پوست سخت خود شناخته می‌شوند و در مناطق ساحلی زندگی می‌کنند.

Omurgasızlar (امورگازیزلار)- بی‌استخوانان


انواع بی‌ استخوانان در زبان ترکی استانبولی


• حلزون (Salyangoz) (سالیانگوز)
مثال: Salyangozlar genellikle yavaş hareket eden ve sümüksü bir salgı üreten yumuşakçalardır.
ترجمه: حلزون‌ها به طور عمده نرم‌تن‌ها هستند که به طرزی آهسته حرکت می‌کنند و مایع اسلایمی ترشح می‌کنند.


• کرم (solucanı) (سولونجانی)

مثال: solucanılar genellikle toprak altında veya çürük malzemelerde yaşarlar.
ترجمه: کرم‌ها عمدتاً در زیر خاک یا در مواد فسادپذیر زندگی می‌کنند.

 
• سنجاقک (yusufçuk) (یوسوفچوک)
مثال: yusufçukler genellikle altı bacaklıdır ve birçok farklı türde bulunurlar.
ترجمه: سنجاقک‌ها به طور عمده دارای شش پا هستند و در بسیاری از گونه‌ها یافت می‌شوند.

 
• لاله دریایی (Deniz Lalesi) (دنیز لاله سی)
مثال:Deniz lalesi, suda yüzen şeffaf bir organizmadır ve uzun tentakülleri bulunur.
ترجمه: لاله دریایی یک سازمان تشکیل‌دهنده شفاف در آب است و شاخک های بلند دارد.

 
• عروس دریایی (Deniz Anası) (دنیز آناسی)
مثال:Deniz ansıları genellikle beş kollu yıldız şeklinde vücutları ile tanınır.
ترجمه: عروس دریایی‌ها عمدتاً با بدنی به شکل ستاره و پنج دسته شناخته می‌شوند.

Evcil Hayvanlar (اوجیل حیوانلار)- حیوانات خانگی

انواع حیوانات خانگی در زبان ترکی استانبولی


• سگ (Köpek) (کوپک)
مثال:Köpekler genellikle sadık ve koruyucu hayvanlardır.
ترجمه: سگ‌ها به طور عمده حیوانات وفادار و محافظ هستند.

 
• گربه (Kedi) (کدی)
مثال:Kediler genellikle bağımsız ve temiz hayvanlardır.
ترجمه: گربه‌ها به طور معمول حیوانات مستقل و تمیز هستند.

 
• مرغ (Tavuk) (تاووک)
مثال:Tavuklar genellikle yumurta yapmak için yetiştirilir.
ترجمه: مرغ‌ها عمدتاً برای تولید تخم‌مرغ پرورش داده می‌شوند.

 
• خروس (Horoz) (هوروز)
مثال:Horozlar genellikle sabahları ötme sesleriyle bilinirler.
ترجمه: خروس‌ها عمدتاً با صدای خود در صبح‌ها شناخته می‌شوند.

 
• جوجه (çıkan,Tavuk Yavrusu) (تاووک یاوروسو، چیکان)
مثال: Yumurtadan yeni çıkan civcivler genellikle küçük ve narindir.
ترجمه:جوجه‌هایی که به تازگی از تخم بیرون آمده اند معمولاً کوچک و ظریف هستند.

 
• بزغاله (Kuzu Yavrusu) (کوزو یاوروسو)
مثال:Yeni doğmuş kuzular genellikle anneleriyle birlikte kalırlar.
ترجمه: بزغاله‌های تازه متولد شده عمدتاً با مادرانشان همراه می‌شوند.

 
• خرگوش (Tavşan) (تاوشان)
مثال:Tavşanlar genellikle büyük kulakları ve dişleri ile tanınır.
ترجمه: خرگوش‌ها عمدتاً با گوش‌ها و دندان‌های بزرگ خود شناخته می‌شوند.

 
• همستر (Hamster) (همستر)
مثال:Hamsterlar genellikle küçük evcil hayvanlar olarak tercih edilir.
ترجمه: همسترها به طور عمده به عنوان حیوانات خانگی کوچک مورد ترجیح هستند.

 
• خوکچه هندی (Guinea Pig) (گینی پیگ)
مثال:Guinea pigler genellikle evcil hayvan olarak beslenir ve sevimli görünümleriyle bilinirler.
ترجمه: خوکچه هندی‌ها عمدتاً به عنوان حیوانات خانگی پرورش داده می‌شوند و با ظاهر جذاب آن‌ها شناخته می‌شوند.

 
• شتر (Deve) (دِوِه)
مثال:Develer çoğunlukla çöl bölgelerinde bulunur.
ترجمه: شترها بیشتر در مناطق کویری زندگی می‌کنند.

 
• اسب (At) (آت)
مثال:Atlar genellikle insanlar tarafından binicilik, taşıma ve tarım işlerinde kullanılır.
ترجمه: اسب‌ها عمدتاً توسط انسان‌ها برای سوارکاری، حمل‌ونقل و کشاورزی استفاده می‌شوند.

Vahşi Hayvanlar (واحی حیوانلار)- حیوانات وحشی

انواع حیوانات وحشی در زبان ترکی استانبولی


• فیل (Fil) (فیل)
مثال:Fillar genellikle büyük vücut yapıları ve uzun burunlarıyla bilinirler.
ترجمه: فیل‌ها به طور عمده با ساختار بدن بزرگ و خرطوم بلندشان شناخته می‌شوند.

 
• پلنگ (Leopard) (لئوپارد)
مثال: Leoparlar genellikle hızlı koşarlar
ترجمه: پلنگ‌ها عمدتاً سریع می دوند.

 
• کرگدن (Gergedan) (گرگدن)
مثال: Gergedanların bazen burunlarında uzun bir boynuz bulunur
ترجمه: کرگدن‌ها گاهی یک شاخ بلند روی بینی خود دارند.

 
• اسب آبی (Su Atı) (سو آتی)
مثال: Su aygırları nehrin yanında yaşıyor
ترجمه: اسب‌های آبی اسب های آبی در کنار رود زندگی می کنند.

 
• عقاب (Kartal) (کارتال)
مثال:Kartallar genellikle büyük kanatları ve keskin pençeleri ile bilinirler.
ترجمه: عقاب‌ها عمدتاً با بال‌های بزرگ و چنگال‌های تیز خود شناخته می‌شوند.

 
• کرکس (Karakarga) (کاراکارگا)
مثال:Karakargalar genellikle siyah renkte ve akıllı kuşlardır.
ترجمه: کرکس‌ها به طور عمده با رنگ سیاه و پرنده‌های باهوش هستند.

 
• خرس (Ayı) (آیی)
مثال:Ayılar genellikle büyük vücutları ve güçlü pençeleriyle tanınır.
ترجمه: خرس‌ها به طور عمده با بدن بزرگ و ناخن‌های قوی شناخته می‌شوند.

 
• ببر (Kaplan) (کاپلان)
مثال: Kaplanlar yetenekli avcılardır
ترجمه: ببرها شکارچیان ماهری هستند.

 
جمع بندی


امیدواریم از مطالعه این مقاله لذت برده باشید و برای شما مفید بوده باشد. همچنین برای یادگیری زبان مورد علاقه خود می توانید از سامانه آنلاین آموزش زبان تیکا بهره مند شوید. در تیکا اساتید زبان ترکی استانبولی به شما کمک میکنند تا سطح خود را در این زبان بالا ببرید. برای اطلاعات بیشتر می توانید با پیشتیبانی تیکا تماس بگیرید.

انواع جانوران و حیوانات به زبان ترکی استانبولی – قسمت دوم

اشتراک گذاری:

درباره نویسنده

author-image

رضا آقامحمد

تولید محتوا

من رضا آقامحمد یک فعال در حوزه سئو و گرافیک هستم. تخصص من در تحلیل و بهبود رتبه‌بندی وب‌سایت‌ها و محتواهای دیجیتال است و همچنین توانایی طراحی لوگوها، بنرها، تصاویر و موارد تبلیغاتی دیگر را دارم. من همواره به دنبال فرصت‌های جدید و چالش‌های جذاب در حیطه کاری خود هستم.

نظرات