اساتید پیشنهادی:

انواع سؤال پرسیدن در زبان‌های مختلف

خاطره محمدی
خاطره محمدی
شنبه, 14 مرداد 2022

دسته بندی : Students-immigration

زمان مطالعه : 10 دقیقه

تعداد بازدید : 1314

سؤال پرسیدن در زبان‌های مختلف

سؤال پرسیدن جزء جدایی‌ناپذیر از مکالمات هستند که فارغ از هر زبانی، از آنها استفاده می‌شود. کلمات پرسشی، کلماتی هستند که با آنها جمله را به حالت سؤالی بیان می‌کنیم. این کلمات در زبان‌های مختلف متفاوت است. سؤالات ممکن است درمورد هویت، اشیا، زمان، مکان و ... باشد. اگر قصد مهاجرت تحصیلی را دارید، بهتر است از قبل در مورد آزمون ها و امتحانات ورودی اطلاعات لازم را کسب کنید. در ادامه این مطلب با انواع عبارات پرسشی در زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و روسی آشنا می‌شویم.

جمله سؤالی چیست؟

سؤال پرسیدن تقریباً برای هر موقعیتی یک مهارت مفید است و زیر سؤال بردن همه چیز به شما کمک می‌کند چیزهای بیشتری یاد بگیرید. در زبان‌های مختلف سه نوع جمله پرسشی، خبری و دستوری وجود دارد. در جملات خبری، به مخاطب خبری را اطلاع می‌دهیم، مثلاً، من گل‌ها را دوست دارم.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، در پایان جملات خبری نقطه گذاشته می‌شود. نوع دوم جمله، جملات دستوری است، مثلاً، یک لیوان آب برای من بیاور. در پایان این جمله نیز از نقطه استفاده می‌شود. نوع سوم جملات پرسشی هستند که با آوردن کلمات پرسشی در آنها ساخته می‌شوند. مثلاً چه ساعتی به خانه برمی‌گردی؟ در این نوع جمله از علامت سؤال در انتهای جمله استفاده می‌شود.

جهت مطالعه بیشتر: Students immigration

 

انواع سؤال پرسیدن در زبان انگلیسی

انواع عبارات برای پرسیدن در زبان انگلیسی وجود دارد که در اینجا به دو نوع از مهم‌ترین عبارات برای پرسش‌ها را توضیح می‌دهیم.

سؤالات بله یا خیر (Yes/No)

این نوع پرسش‌ها معمولاً ساده‌ترین عبارت برای پرسیدن و پاسخ به زبان انگلیسی است. به آنها «سؤالات بله/خیر» می‌گویند زیرا پاسخ به این نوع پرسش عموماً «بله» یا «خیر» است.

نحوه تشکیل سؤالات بله/خیر

ساختار اصلی سؤالات بله/خیر به این صورت است:

[فعل کمکی] + [موضوع] + [فعل اصلی] + [مفعول یا اطلاعات دیگر] +؟

به ساختار این جملات دقت کنید:

?Do you like English

آیا شما انگلیسی را دوست دارید؟

?Does your sister live in Boston

آیا خواهر شما در بوستون زندگی می‌کند؟

?Can his parents speak English

آیا والدین او می‌توانند انگلیسی صحبت کنند؟

 

سؤالات با Wh-

به این سؤالات «wh-» می‌گویند، زیرا معمولاً با یک کلمه سؤالی که با حروف «wh» شروع می‌شوند. گاهی اوقات به آنها "open questions" نیز می‌گویند و دلیل آن پاسخ‌های بیشتری است که برای این سؤالات وجود دارد.

کلمات سؤال برای سؤالات wh-

به‌استثنای " how" اکثر کلمات سؤالی با "wh-" شروع می‌شوند. در اینجا مروری سریع بر کلمات پرسشی و زمان استفاده از آنها داریم. از عبارات پرسشی که باید بدانید و زمان استفاده از آنها آورده شده است.

  • What: اگر اطلاعاتی در مورد یک شیء یا چیز می‌خواهید از «What» استفاده کنید.
  • Which: این کلمه شباهت زیادی به «What» دارد. اما اگر گزینه‌های محدودی برای انتخاب وجود داشته باشد از «Which» استفاده می‌کنیم.
  • When: اگر اطلاعاتی درباره زمان یا تاریخ می‌خواهید از« When » استفاده کنید.
  • Where: اگر اطلاعاتی در مورد مکان یا مکان می‌خواهید از «where» استفاده کنید.
  • Who: اگر اطلاعاتی در مورد یک شخص می‌خواهید از "who" استفاده کنید.
  • Why: اگر دلیل یا توضیحی برای چیزی می‌خواهید از «Why» استفاده کنید.

ساختار سؤالات با wh-

اگر ساختار سؤالات بله/خیر را به‌خوبی یاد گرفته باشید، می‌توانید به‌راحتی با wh- نیز جملات پرسشی خود را بیان کنید. ساختار این نوع جملات به‌صورت زیر است:

[«Wh-» کلمه/عبارت سؤال] + [فعل کمکی] + [موضوع] + [فعل اصلی] + ... +؟

به مثال‌هایی برای کلمه پرسشی wh- دقت کنید:

?Why do you like English

چرا انگلیسی را دوست دارید؟

?Which days do you have access to a car

چه روزهایی به ماشین دسترسی دارید؟

?Where does your sister live

خواهرت کجا زندگی می‌کند

انواع سؤال پرسیدن در زبان فرانسه

سؤال پرسیدن، بخش مهمی از مکالمات و ارتباطات در همه زبان‌ها و زبان فرانسه است. برای سؤالی کردن جملات در این زبان می‌توان از روش‌های مختلفی استفاده کرد، مثلاً به‌کاربردن est-ce queدر ابتدای جمله یا تغییر فعل و فاعل از انواع این روش‌ها هستند. در ادامه ما به 3 مورد از مهم‌ترین عبارات پرسشی در این زبان می‌پردازیم.

سؤالات با  Qui?

این عبارت به معنی چه کسی در زبان فارسی است. کاربرد و مفهوم این عبارت همانند «who» در زبان انگلیسی است؛ بنابراین به مثالی از این نوع عبارت توجه کنید:

Qui aime jouer au foot dans ta familleچه کسی در خانواده شما دوست دارد فوتبال بازی کند؟

سؤالات با Que?/ Qu'est-ce que?

این عبارت پرسشی در ابتدای جملات پرسشی قرار می‌گیرد و معادل «what» در زبان انگلیسی و به معنی «چه چیزی» یا «چیست» است. به مثالی در این مورد دقت کنید:

?Que fais-tu le week-end ?/ Qu'est-ce que tu fais le week-end 

آخر هفته چه می‌کنی؟ / آخر هفته چه می‌کنی؟

سؤالات با Quand?

این عبارت پرسشی نیز مانند سایر عبارات در ابتدای جمله پرسشی قرار می‌گیرد و معادل «when» در زبان انگلیسی به معنای «چه زمانی» است. در ادامه به مثالی از این عبارت پرسشی دقت کنید:

?Quand pars-tu en vacances 

چه زمانی به تعطیلات می‌روی

انواع سؤال پرسیدن در زبان آلمانی

برای یادگیری بیشتر عبارات و واژگان در هر زبانی لازم است که مکالمات به‌صورت دوطرفه باشد. زبان آلمانی نیز یکی از انواع زبان‌ها است که قاعده خاص خود را دارد. در این قسمت ما به سه مورد از مهم‌ترین عبارات پرسشی در این زبان پرداخته‌ایم که شما با استفاده از آن می‌توانید سؤالات خود را به زبان آلمانی بپرسید.

سؤالات با Was?

این عبارت که جزو پرکاربردترین عبارات پرسشی در زبان آلمانی است معادل «what» در زبان انگلیسی و معنی آن «چه چیزی» در زبان فارسی است. در ادامه به کاربرد این عبارت در جمله توجه کنید:

?Was machst du dieses Wochenende

آخر این هفته چه کاری انجام می‌دهی؟

سؤالات با Wann?

این عبارت سؤالی معادل «when» در زبان انگلیسی و به معنای «چه زمانی» است. این عبارت برای پرسیدن زمان استفاده می‌شود و مثال کاربرد این عبارت در جمله زیر مشخص شده است:

?Wann fliegst du nach Deutschland

چه زمانی به آلمان پرواز می‌کنید؟

 سؤالات با Wer?

این عبارت پرسشی در زبان آلمانی، زمانی استفاده می‌شود که بخواهیم درمورد شخصی سؤال بپرسیم و معادل «who» در زبان انگلیسی و به معنی «چه کسی» است. به مثال کاربردی از این عبارت توجه کنید:

?Wer ist das

او چه کسی است؟ 

انواع سؤال پرسیدن در زبان روسی

عباراتی برای سؤالی کردن در زبان روسی وجود دارد. همانند زبان انگلیسی این نوع عبارات در ابتدای جمله قرار می‌گیرند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این عبارات را می‌توان در پایان یا وسط جمله استفاده کرد. ساختار جمله روسی هنگام اضافه کردن کلمه سؤال و تبدیل یک جمله به سؤال تغییر نمی‌کند. در ادامه به 3 مورد از مهم‌ترین عبارات پرسشی اشاره می‌کنیم.

سؤالات با что?

یکی از پراستفاده‌تری عبارت پرسشی «что» است. این عبارت  معادل «what» در زبان انگلیسی و به معنای «چه چیزی» است. در ادامه مثالی از کاربرد این عبارت در جمله بیان شده است:

?Что происходит

چه خبر است؟

سؤالات با кто?

 

یکی دیگر از عبارت‌های پرسشی در زبان روسی «кто» است. این عبارت معادل «who» در زبان انگلیسی و به معنی چه کسی است. کاربرد این عبارت در جملات روسی، در مثال زیر بیان شده است:

?Кто любит танцевать

چه کسی رقصیدن را دوست دارد؟

سؤالات با когда؟

یکی از عبارت‌های پرسشی کاربردی در زبان روسی «когда?» است. این عبارت معادل «when» در زبان انگلیسی و به معنی «چه زمانی» است. در ادامه مثالی از این عبارت بیان شده است:

?Когда начнется фильм

فیلم چه زمانی شروع می‌شود؟

لینک مفیدپک کامل مجموعه کتاب های کمبریج آیلتس

سخن پایانی

برای برقراری ارتباط در زبان‌های مختلف لازم است که با آنها آشنایی لازم را داشته باشید. جملات به سه دسته کلی، یعنی خبری، پرسشی و دستوری تقسیم‌بندی می‌شوند. کاربرد هریک از جملات متناسب با شرایط متفاوت است. اما در همه زبان‌ها فارغ از نوع آن، انواع جملات وجود دارند و کاربرد آنها یکسان است. یکی از موارد مهم مورد استفاده در زبان، جملات پرسشی هستند. سؤال پرسیدن برای افزایش آگاهی استفاده می‌شود. عبارات پرسشی در زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی و روسی متفاوت است.

ما در سامانه آموزش زبان آنلاین تیکا توسط بهترین اساتید به شما آموزش خواهیم داد و شما را در این مسیر کمک خواهیم کرد و شما را در مسیر یادگیری زبان یاری خواهیم کرد. پس فرصت را از دست ندهید و همین حالا با مراجعه به سایت تیکا، کلاس خود را شروع کنید.

انواع سؤال پرسیدن در زبان‌های مختلف

اشتراک گذاری:

درباره نویسنده

author-image

خاطره محمدی

تولید محتوا

خاطره محمدی هستم و دنیا رو با واژگان لمس می‌کنم. چند ساله که حوزه‌های مختلف رو با کلمات روایت می‌کنم. کتاب‌های ادبی، موزیک، فیلم و برنامه‌های آشپزی بیشترین علاقه‌مندی‌های من هستند. هنوز هم بعد از دیدن فیلم‌های پلیسی-معمایی تصمیم می‌گیرم وقتی بزرگ شدم، کارٱگاه بشم.

نظرات