اساتید پیشنهادی:

انواع فعل در زبان اسپانیایی

خاطره محمدی
خاطره محمدی
شنبه, 2 دی 2022

دسته بندی : spanish-grammar

زمان مطالعه : 10 دقیقه

تعداد بازدید : 4958

فعل در زبان اسپانیایی

زبان اسپانیایی یکی از زیباترین زبان‌ها در دنیا است. اگر انگلیسی را به‌خوبی آموخته‌اید پیشنهاد می‌کنیم یادگیری زبان اسپانیایی را از دست ندهید. البته یادگیری گرامر این زبان در ابتدا ممکن است کمی سخت به نظر برسد. زیرا بخش مهمی از زبان اسپانیایی را افعال تشکیل می‌دهند و افعال در این زبان شامل ۱۸ زمان مختلف هستند. برخی از این افعال بسیار کاربردی و رایج‌اند و برخی نیز دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

در این مقاله قصد داریم به بررسی انواع فعل و نحوه صرف آنها در زبان اسپانیایی بپردازیم و با مثال‌های گوناگون یادگیری این افعال را عمیق کنیم.

افعال اسپانیای چه ویژگی‌هایی دارند؟

در دستور زبان اسپانیایی، فعل درواقع حالت فاعل را نشان می‌دهد و از دو بخش اصلی تشکیل شده است که عبارت‌اند از:

  • ریشه فعل
  • پسوند فعل

لازم به ذکر است که پسوند فعل شخص، شمار، زمان و حالت فعل را مشخص می‌کند. مصدرها در زبان اسپانیایی به ar و er و ir ختم می‌شوند.‌ برای ساخت فعل باید این بخش‌ها از ابتدای مصدر حذف شوند و به جای آنها پسوند موردنظر جایگزین شود تا شخص، شمار، زمان و سایر ویژگی‌های مهم را نشان دهد.

نکته حائز اهمیت این است که اگر ریشه افعال در هنگام صرف افعال اسپانیایی تغییر نکنند، به آنها افعال با قاعده گفته می‌شود که بخش عمده از افعال اسپانیایی را به خود اختصاص می‌دهند.

شخص و شمار افعال در زبان اسپانیایی

وقتی صحبت از شخص فعل می‌شود منظور این است که چه کسی فعل را انجام داده است. از این نظر ما سه دسته فعل در زبان اسپانیایی داریم که عبارت هستند از:

  • اول‌شخص: شخصی که جمله را بیان می‌کند.
  • دوم شخص: مخاطب شما است.
  • سوم‌شخص: شخصی که حضور ندارد.

در زیر ضمایر زبان اسپانیایی را معرفی کرده‌ایم که برای مشخص کردن شخص و شمار استفاده می‌شوند:

اول‌شخص مفرد من Yo
دوم شخص مفرد تو Tú/Vos
سوم‌شخص مفرد او Él/Ella
اول‌شخص جمع ما Nosotros/Nosotras
دوم شخص جمع شما Vosotros/Vosotras
سوم‌شخص جمع آنها Ellas/Ellos

زمان افعال اسپانیایی

همچون سایر زبان‌ها، افعال در زبان اسپانیایی نیز از نظر زمان فعل در سه دسته قرار می‌گیرند که به شرح زیر هستند:

  • زمان حال: به انجام شدن کاری در زمان حاضر دلالت می‌کند.
  • زمان گذشته: به انجام شدن کاری در زمان گذشته دلالت می‌کند.
  • زمان آینده: به انجام شدن کاری در زمان آینده دلالت می‌کند.

وجه فعل در زبان اسپانیایی

افعال در زبان اسپانیایی از نظر حالت به سه دسته تقسیم می‌شوند:

وجه اخباری (Modo indicativo):

برای صحبت درباره حقایق و اتفاقات واقعی استفاده می‌شود. وجه اخباری پرکاربردترین وجه در زبان اسپانیایی است و ۱۰ زمان را شامل می‌شود.

وجه التزامی (Modo subjuntivo):

برای صحبت درباره آرزوها، خواسته‌ها و اتفاقاتی استفاده می‌شود که احتمال دارد رخ بدهند. این وجه ۶ زمان را شامل می‌شود.

وجه امری (Modo imperativo):

برای دستور دادن از این وجه استفاده می‌شود.

نحوه صرف افعال در زبان اسپانیایی

نحوه صرف افعال در زبان اسپانیایی

افعال زبان اسپانیایی به دو دسته عمده تقسیم می‌شوند؛ ساده و مرکب. افعال ساده آن دسته از افعال هستند که تنها با اضافه نمودن پسوند به ریشه فعل ساخته می‌شوند؛ اما افعال مرکب با صرف فعل Haber در کنار اسم مفعول ساخته می‌شوند.

صرف افعال باقاعده در زبان اسپانیایی

همان‌طور که قبلاً هم اشاره کردیم برای ساخت افعال باقاعده در زبان اسپانیایی ابتدا باید ar و er و ir را از انتهای مصدرهای زبان حذف کنیم و سپس پسوند مورد نظر را به آن اضافه نماییم. به جدول زیر توجه نمایید:

افعال مختوم به ar افعال مختوم به er افعال مختوم به ir
amar aprender abrir
bailar comer asistir
caminar comprender compartir
cocinar correr decidir
comprar responder escribir
escuchar romper recibir
hablar suceder pertir
trabajar temer premitir
viajar vender subir

صرف فعل‌های منتهی به ar در زمان حال ساده اخباری

برای اشاره به کارهایی که در حال حاضر انجام می‌شوند.

amo Yo
amas Tú/Vos
ama Él/Ella/Usted
amamos Nosotros/Nosotras
amáis Vosotros/Vosotras
aman Ellas/Ellos/Ustedes

صرف فعل‌های منتهی به ar در زمان گذشته ساده اخباری

برای اشاره به کارهایی که در گذشته انجام شده‌اند و بر حال تأثیر گذاشته‌اند.

amé Yo
amaste Tú/Vos
amó Él/Ella/Usted
amamos Nosotros/Nosotras
amasteis Vosotros/Vosotras
amaron Ellas/Ellos/Ustedes

صرف فعل‌های منتهی به ar در زمان گذشته ناقص اخباری

برای اشاره به کارهایی که در گذشته به طور مکرر انجام می‌شدند.

amaba Yo
amabas Tú/Vos
amaba Él/Ella/Usted
amábamos Nosotros/Nosotras
amabais Vosotros/Vosotras
amaban Ellas/Ellos/Ustedes

صرف فعل‌های منتهی به ar در زمان آینده ساده اخباری

برای اشاره به کارهایی که در آینده قرار است انجام شوند.

amaré Yo
amarás Tú/Vos
amará Él/Ella/Usted
amaremos Nosotros/Nosotras
amaréis Vosotros/Vosotras
amarán Ellas/Ellos/Ustedes

صرف فعل‌های منتهی به ar در حالت شرطی ساده اخباری

از این دسته برای بیان خواسته‌های مؤدبانه استفاده می‌کنیم.

amaría Yo
amarías Tú/Vos
amaría Él/Ella/Usted
amaríamos Nosotros/Nosotras
amaríais Vosotros/Vosotras
amarían Ellas/Ellos/Ustedes

صرف فعل‌های منتهی به ar در زمان گذشته کامل اخباری

برای اشاره به اتفاقاتی که در گذشته نزدیک اتفاق افتاده‌اند و تمام شده‌اند.

he amado Yo
has amado Tú/Vos
ha amado Él/Ella/Usted
hemos amado Nosotros/Nosotras
habéis amado Vosotros/Vosotras
han amado Ellas/Ellos/Ustedes

صرف فعل‌های منتهی به ar در زمان گذشته بعید اخباری

برای اشاره به اتفاقاتی که در گذشته رخ داده‌اند؛ ولی هنوز نمی‌دانیم تمام شده‌اند یا نه.

había amado Yo
habías amado Tú/Vos
había amado Él/Ella/Usted
habíamos amado Nosotros/Nosotras
habíais amado Vosotros/Vosotras
habían amado Ellas/Ellos/Ustedes

صرف فعل‌های منتهی به ar در زمان گذشته پیشین اخباری

برای بیان کاری که در گذشته پیش از یک کار دیگر انجام شده است.

hube amado Yo
hubiste amado Tú/Vos
hubo amado Él/Ella/Usted
hubimos amado Nosotros/Nosotras
hubisteis amado Vosotros/Vosotras
hubieron amado Ellas/Ellos/Ustedes

صرف فعل‌های منتهی به ar در زمان آینده مرکب اخباری

برای اشاره به اتفاقاتی که با توجه کارهای انجام شده در گذشته مطمئن هستیم اتفاق می‌افتند.

habré amado Yo
habrás amado Tú/Vos
habrá amado Él/Ella/Usted
habremos amado Nosotros/Nosotras
habréis amado Vosotros/Vosotras
habrán amado Ellas/Ellos/Ustedes

صرف فعل‌های منتهی به ar در زمان شرطی مرکب اخباری

برای اشاره به اتفاقاتی که اصلاً مطمئن نیستیم رخ بدهند.

habría amado Yo
habrías amado Tú/Vos
habría amado Él/Ella/Usted
habríamos amado Nosotros/Nosotras
habríais amado Vosotros/Vosotras
habrían amado Ellas/Ellos/Ustedes

صرف فعل‌های منتهی به ar در زمان حال ساده التزامی

برای بیان نظر درمورد اتفاقاتی که احتمال دارد رخ بدهند.

ame Yo
ames Tú/Vos
ame Él/Ella/Usted
amemos Nosotros/Nosotras
améis Vosotros/Vosotras
amen Ellas/Ellos/Ustedes

صرف فعل‌های منتهی به ar در زمان گذشته ناقص التزامی

برای بیان خواسته‌ها و آرزوها از این دسته استفاده می‌شود.

amara / amase Yo
amaras / amases Tú/Vos
amara/ amase Él/Ella/Usted
amáramos / amásemos Nosotros/Nosotras
amarais / amaseis Vosotros/Vosotras
amaran / amasen Ellas/Ellos/Ustedes

صرف فعل‌های منتهی به ar در زمان آینده ساده التزامی

برای بیان اتفاقاتی که در آینده اتفاق خواهند افتاد؛ ولی احتمال اتفاق افتادنشان بسیار کم است.

amare Yo
amares Tú/Vos
amare Él/Ella/Usted
amáremos Nosotros/Nosotras
amareis Vosotros/Vosotras
amaren Ellas/Ellos/Ustedes

صرف فعل‌های منتهی به ar در زمان گذشته کامل التزامی

برای بیان کارهایی که در گذشته نزدیک دوست داشتیم که اتفاق بیفتد.

haya amado Yo
hayas amado Tú/Vos
haya amado Él/Ella/Usted
hayamos amado Nosotros/Nosotras
hayáis amado Vosotros/Vosotras
hayan amado Ellas/Ellos/Ustedes

 

همان گونه که ملاحظه نمودید صرف افعال در زبان اسپانیایی حالت‌های فراوانی دارد و ما در این مقاله تنها به صرف افعالی پرداختیم که به ar ختم می‌شوند.

جهت مطالعه بیشتر: انواع صفت در زبان اسپانیایی

یادگیری زبان در تیکا

زبان اسپانیایی با وجود آنکه بسیار زیبا و دلنشین است؛ اما ظرافت‌های خاص خود را دارد و یادگیری آن نیازمند صرف وقت و حوصله زیاد است. یادگیری هر زبانی هر چند سخت و پیچیده با تمرین و مطالعه پیوسته و مکرر غیرممکن نخواهد بود.  برای ادامه آموزش ها با آموزش گام به گام زبان اسپانیایی در مجله آموزش زبان رایگان تیکا همراه باشید.

یادگیری زبان در تیکا

انواع فعل در زبان اسپانیایی

اشتراک گذاری:

درباره نویسنده

author-image

خاطره محمدی

تولید محتوا

خاطره محمدی هستم و دنیا رو با واژگان لمس می‌کنم. چند ساله که حوزه‌های مختلف رو با کلمات روایت می‌کنم. کتاب‌های ادبی، موزیک، فیلم و برنامه‌های آشپزی بیشترین علاقه‌مندی‌های من هستند. هنوز هم بعد از دیدن فیلم‌های پلیسی-معمایی تصمیم می‌گیرم وقتی بزرگ شدم، کارٱگاه بشم.

نظرات

user-image

الهام طالبی

ممنون، باقی گرامرهای اسپانیایی رو از کجا میتونم بخونم؟

2 دی 2022