فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
عربیحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
رفیع اله ثرایی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا172 زبان آموز / 749 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
رافع آدم الهاشمي
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا3 زبان آموز / 9 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:75 هزار تومان
هزینه هر جلسه:225 هزار تومان
نرگس غریب
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا38 زبان آموز / 119 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:135 هزار تومان
علی صارمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا16 زبان آموز / 21 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:50 هزار تومان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
پرستو نظیفی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا35 زبان آموز / 69 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:36 هزار تومان
هزینه هر جلسه:160 هزار تومان

مزایای آشنایی با قواعد زبان عربی

یکی از مهمترین مزایای آشنایی با زبان عربی به دست آوردن درک بهتر از متون نوشته‌شده به این زبان است. همچنین بسیاری از کلماتی که در زبان فارسی که امروز به کار میروند ریشه عربی دارند.

عربی دو جنسیت مونث و مذکر دارد. همه اسم ها و فعل های زبان عربی وابسته به جنسیت صرف می شوند. همچنین تعداد اشخاص نیز در صرف شدن اسم ها و فعل ها تاثیر می گذارد.

آموزش قواعد عربی از مبتدی تا پیشرفته با استفاده از منابع مختلفی که در دسترس هستند صورت می گیرد. آموزش زبان آنلاین به صورت فرد به فرد بهترین نتیجه را خواهد داشت.

در صورتی که شما با قواعد زبان عربی و ساخت کلمات در این زبان آشنا باشید می توانید ادبیات فارسی را نیز بهتر درک کنید. کتاب قران که یکی از مهمترین ادیان جهان است نیز به زبان عربی نوشته شده است.

تغییرات زبان عربی در زبان گفتاری

زبان عربی باستانی و حتی زبان عربی به کار رفته در قرآن با زبان عربی محاوره ای تفاوت های بسیاری دارند. مانند زبانهای دیگر دنیا زبان عربی با گذشت زمان دچار تغییر و تحول می شود و بخش‌هایی از آن ساده تر و متناسب با کاربرد مدرن میشود.

همچنین لهجه های مختلف زبان عربی از نظر دستوری نیز با هم تفاوت هایی دارند. بیشترین تفاوت ها در زمینه های پنج گانه ای که در ادامه ذکر می شوند رخ می دهند.

علایم آوایی در قواعد زبان عربی

علائم آوایی که در زبان فارسی نیز تاحدودی کاربرد دارند از بخش‌های مهم دستوری و نگارشی زبان عربی بودند. کوچه فصیح و زبان عربی استاندارد این علایم همچنان تا حد زیادی رعایت می شوند. اما در بسیاری از لهجه های گفتاری علائم آوایی دیگر نوشته نمی شوند مانند زبان فارسی.

ترتیب کلمات در جملات زبان عربی

یکی از بخش‌های مهم آموزش دستور زبان عربی دسته بندی جملات به دو دسته فعلیه و اسمیه است. این دسته بندی بر اساس ترتیب کلمات این جملات انجام می‌شود. جملات اسمیه جملاتی هستند که با یک اسم شروع می شود. از سوی دیگر همان طور که از نام آنها پیداست جملات فعلیه با یک فعل شروع می شوند.

در بسیاری از موارد شما می توانید یک جمله را به هر دو صورت بنویسید. در زبان عربی استاندارد و زبان عربی قرانی معمولاً اینکه یک جمله باید به چه صورتی و با چه ترتیبی از کلمات نوشته شود از قوانین خاصی پیروی می کند. اما در زبان عربی گفتاری مانند بسیاری از زبان‌های دیگر شما می توانید ترتیب کلمات را بر اساس مقصود خودتان تغییر دهید. برای مثال شما می‌توانید برای تاکید بیشتر روی یکی از کلمات آن کلمه را در ابتدای جمله بیاورید.

جملات مجهول در زبان عربی

تعدادی از وزن های تشکیل فعل در زبان عربی برای نوشتن فعل های مجهول هستند. فعل های مجهول برای نوشتن جملاتی به کار می‌روند که در آنها عملی صورت گرفته است اما فاعل یا انجام دهنده آن عمل برای ما معلوم نیست. در زبان عربی عمومی معمولا از مجهول نوشتن جملاتی که نوشتن آنها به صورت جمله معلوم و دارای فاعل ممکن است خودداری می شود. هنگام آموزش دستور زبان عربی معمولاً به بحث جملات مجهول پرداخته می شود. گاه ناگزیر به استفاده از جملات مجهول هستیم. در زبان عربی امروزی معمولاً این جملات را صرف نمی‌کنیم.

حذف شدن جمع مونث سوم شخص از قواعد عربی مدرن

درس زبان عربی محاوری امروزه در بیشتر لهجه هایی که در کشورهای مختلف به کار می روند جمع مونث سوم شخص کاربرد ندارد. ضمایر این جمع نیز از کاربرد خارج شده‌اند. یکی از دلایل این حذف شدن به احتمال زیاد متفاوت بودن نحوه صرف این نوع از جمع و شباهت آن به جمع مکسر است.در نتیجه با به کار بردن این نوع جمع مذکر برای این موارد می‌توانیم دستور زبان عربی را ساده تر کنیم. البته لازم به ذکر است که این نوع از جمع مونث هنوز هم در برخی از گونه‌های زبان عربی و برخی از کاربرد های رسمی این زبان رواج دارد.

حذف شدن حالت مثنی از زبان عربی

حالت مثنی که برای صحبت کردن یا مخاطب قرار دادن دو فرد از آن استفاده می‌شد و در زبان عربی فصیح و زبان عربی سنتی کاربرد دارد در زبان عربی روزمره معمولاً به کار نمی رود. به جای حالت مثنی معمولاً از حالت جمع استفاده می شود.

بخش های اصلی آموزش دستور زبان عربی

قوانین زبان عربی به طور کلی به پنج دسته تقسیم می شوند. این ۵ دسته عبارتند از لغت ، صرف ، نحو ، اشتقاق و بلاغت. آموزش دستور زبان عربی معمولاً بر چهار بخش اول تمرکز می کند. بخش پنجم بیشتر برای زبان آموزان ادبیات عربی و یا زبان آموزان پیشرفته کاربرد دارد.

بخش لغت یا لغة به نحوه نوشتن کلمات می‌پردازد. بخش صرف یا مورفولوژی زبان عربی روش های تشکیل فعل ها و اسم ها بسته به نقش آنها در جمله را تعیین میکند. بخش نحو که در زبان انگلیسی به اینفلکشن معروف است به نحوه تغییر کلمات بر اثر نقش دستوری آنها می‌پردازد. بخش اشتقاق به ریشه کلماتی که بر اساس وزن های عربی ساخته شده‌اند و نحوه تغییر معنایی آنها بر اثر وزن های مختلف می‌پردازد. بخش پنجم قواعد زبان عربی قواعد بلاغت هستند. قواعد بلاغت در زبان عربی بیشتر برای رعایت زیبایی و رسایی جملات به کار می روند.

انواع ضمیر ها در قواعد زبان عربی

در زبان عربی ما به طور کلی ۱۲ ناز میر داریم بیشتر ضمیر ها بر اساس تعداد و جنسیت با هم متفاوت هستند. این بین ضمیر اول شخص چه در حالت مفرد و چه در حالت جمع جنسیت ندارد.

همانطور که در بالا گفتیم و در کتاب‌های درسی مدارس ایران نیز ذکر شده است در زبان عربی برای صحبت در مورد دو فاعل یا دو شخص و یادش می توانیم از حالت مثنی استفاده کنیم. این حالت هم برای صرف اسم ها و هم برای صرف فعل ها قوانین خاص خودش را دارد. همچنین جنسیت نیز برای این نوع از جمع نیز یا مونث و یا مذکر خواهد بود.

زبان عربی شامل ضمایر متصل نیز می‌شوند. این ضمایر می‌توانند مواردی مانند مالکیت را در مورد اسم ها نشان دهند.

ضمایر نسبی زبان عربی

ضمایر نسبی معمولاً به معنای چه کسی که و چه چیزی که و غیره ترجمه می شوند. این ضمایر نیز در زبان عربی برای هر جنس و هر تعداد از افراد متفاوت هستند.

حروف تعریف در قواعد زبان عربی

بیشتر حروف تعریف زبان عربی به کلمات می‌چسبند. بی قاعده هستند.

دوره آموزش قواعد زبان عربی از مبتدی تا پیشرفته تیکا

آموزشگاه زبان آنلاین تیکه ها شما می توانید کلاس قواعد عربی متناسب با نیاز خودتان را داشته باشید. در جلسه آزمایشی استاد شما را تعیین سطح می‌کنند. سطح زبان شما منابع و برنامه درسی مناسب شما انتخاب می شود.

تیکا همچنین کلاس های آموزش گرامر ترکی استانبولی را نیز پوشش می‌دهد. برای رزرو کلاس با اساتید تیکا می‌توانید به صفحه اساتید زبان ترکی استانبولی مراجعه و از میان اساتیدی که توانایی تدریس مهارت گرامر ترکی را دارند، انتخاب کنید. همچنین برای اطلاعات بیشتر می‌توانید با پشتیبانی تیکا تماس بگیرید.

هزینه دوره آموزش قواعد زبان عربی تیکا

کلاسهای خصوصی زبان عربی در تیپا بین ۵۰ تا ۱۵۰ هزار تومان است. در صورت رزرو پکیجهای چند جلسه از تخفیف های ویژه برخوردار خواهید شد.

طول دوره آموزش قواعد زبان عربی تیکا

بسته به سطح شما دوره آموزش قواعد زبان عربی و بین ۵۰ تا 170 جلسه طول خواهد کشید.

در صورتی که هدف شما یادگیری قواعد یک لحظه مشخص باشد ممکن است این مدت کمتر باشد در صورتی که شما دوست دارید قواعد زبان عربی فصیح را یاد بگیرید این مدت کمی طولانی تر خواهد شد.

رزرو کلاس دستور زبان عربی با بهترین استاد تیکا

برای رزرو کلاس با استاد زبان عربی مناسب خودتان کافیست پروفایل استاد را مد نظر قرار دهید. در صورتی که قصد یادگیری عربی مشخص را دارید به فروفایل استاد همان لهجه مراجعه کنید. آموزش دستور زبان عربی برای لهجه فصیح توسط همه اساتید تیکا صورت میگیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با پشتیبان تیکا تماس بگیرید.