فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
چینیحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
مرضیه لاله زار(جویائو)
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 1 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:36 هزار تومان
هزینه هر جلسه:360 هزار تومان
مهسا ناظری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا7 زبان آموز / 9 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:25 هزار تومان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
الهام جعفری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا7 زبان آموز / 10 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
حمید جهاندیده توابع
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا132 زبان آموز / 291 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان