فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
چینیحذف فیلتر
حذف فیلتر
سارا اسماعیلی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 2 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:15 هزار تومان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
غزل رزم اهنگ
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا11 زبان آموز / 23 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:170 هزار تومان
فاطمه تاج فیروز
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا31 زبان آموز / 268 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:15 هزار تومان
هزینه هر جلسه:125 هزار تومان
مرضیه مقدادیان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا111 زبان آموز / 252 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
میلاد غلامرضازاده
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 1 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:30 هزار تومان
هزینه هر جلسه:190 هزار تومان