فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
چینیحذف فیلتر
حذف فیلتر
فاطمه جان نثاری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
سایان کریمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 23 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:260 هزار تومان
مرضیه لاله زار(جویائو)
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 2 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:100 هزار تومان
هزینه هر جلسه:460 هزار تومان
مهسا ناظری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا16 زبان آموز / 24 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:25 هزار تومان
هزینه هر جلسه:160 هزار تومان
الهام جعفری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا7 زبان آموز / 10 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
سینا پارسامهر
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 5 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:15 هزار تومان
هزینه هر جلسه:260 هزار تومان