فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
چینیحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
سایان کریمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا5 زبان آموز / 34 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:260 هزار تومان
حمید جهاندیده توابع
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا159 زبان آموز / 346 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:195 هزار تومان
شهره زارع
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا36 زبان آموز / 67 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:500 هزار تومان