فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
انگلیسیحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
وحید ملاحسینی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 1 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:80 هزار تومان
امیرمحمد نیک پسند
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا20 زبان آموز / 105 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:195 هزار تومان
علی غفاری
علی غفاری
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:80 هزار تومان
مهناز سعیدی
مهناز سعیدی
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
محمدرضا اسدی راغب
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 1 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
سینا عبدی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 1 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:190 هزار تومان
هستی ستاری
هستی ستاری
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:110 هزار تومان
مهلا سلطانی
مهلا سلطانی
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:190 هزار تومان
آرزو جهانتاب
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا7 زبان آموز / 7 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
مریم بهرامی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا45 زبان آموز / 77 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
...

اهمیت و ويژگی های کتاب های دبیرستان و بسته آموزشی زبان انگلیسی مدارس چیست؟

كتاب زبان دبیرستان با رويكرد توليد بسته آموزشی تنظیم شده اند. این مجموعه ها شامل كتاب دانش آموز، كتاب كار، كتاب معلم، کتاب گويا (فايل صوتی) فلش كارت معلم و... است. هر يک از اجزای اين بسته تعريف و كاركرد خاص خود را دارد، همچنين بسته حاضر به گونهای طراحی شده كه قابليت آموزش در زمان تخصيص يافته به اين درس را داشته باشد.
يکی از ويژگی های كتاب های دبیرستان شيوه ی آموزش الفبا و سوادآموزی است كه با شيوه های سنتی و مرسوم در كتابهای پيشين تفاوت های بنيادين دارد. در آموزش الفبا سعی بر اين بود كه به شيوهای تلفيقی از نقاط قوت و نيز دستاوردهای رويكردهای نوين آموزش الفبا استفاده گردد.

ساختار کتاب های آموزش زبان دبیرستان چگونه است؟

برای نخستين بار در اين كتاب در آموزش زبان دبیرستان همزمان هر چهار مهارت ارتباطی (گوش دادن، صحبت كردن، خواندن و نوشتن) توجه شده و هيچ يک از اين مهارت های چهارگانه به نفع ديگری كنارگذاشته نشده است. البته بديهی است برخی از مهارتها در كتاب ّهای مقطع اول بيشتر در محور توجه قرار گيرند؛ اما لازم است به اين نكته توجه داشته باشيم كه مجموعه كتاب های English for Schools يک مجموعه به هم پيوسته شش جلدی است.

لغات زبان دبیرستان را کجا پیدا کنیم؟

لغات آموزش زبان دبیرستان از پایه هفتم تا پایه دوازدهم همگی در انتهای هر کتاب زبان به تفکیک آمده است.

منابع و کتاب های زبان انگلیسی دبیرستان چه تعداد هستند؟

کتاب های آموزش زبان انگلیسی دبیرستان شامل 6 مقطع تحصیلی با عنواین: زبان کلاس هفتم، زبان کلاس هشتم، زبان کلاس نهم، زبان کلاس دهم، زبان کلاس یازدهم و زبان کلاس دوازدهم می باشد.

زبان کلاس هفتم چه محتوایی دارد ؟

زبان انگلیسی پایه هفتم یا زبان دوره  اول متوسطه شامل 8 درس با عناوین:
درس اول کلاس هفتم: My Name
درس دوم کلاس هفتم: My Classmates
درس سوم کلاس هفتم : My Age
درس چهارم کلاس هفتم :   My Family
درس پنجم کلاس هفتم : My Appearance
درس ششم کلاس هفتم : My House
درس هفتم کلاس هفتم : My Address
درس هشتم کلاس هفتم : My Favorite Food

زبان کلاس هشتم چه محتوایی دارد ؟

انگلیسی هشتم یا همان زبان هشتم دارای 7 درس می باشد که شامل:
زبان کلاس هشتم درس اول: My Nationality
زبان کلاس هشتم درس دوم: My Week
زبان کلاس هشتم درس سوم: My Abilities
زبان کلاس هشتم درس چهارم: My Health
زبان کلاس هشتم درس پنجم:  My City
زبان کلاس هشتم درس ششم: My Village
زبان کلاس هشتم درس هفتم: My Hobbies

زبان کلاس نهم چه محتوایی دارد ؟

کتاب Prospect 3 دارای شش درس است كه همانند كتاب های پایه هفتم و هشتم، هر درس حول یک مضمون و یک یا چند كنش ارتباطی سازمان بندی و تألیف شده است. در کتاب زبان کلاس نهم مضامین درس ها به تدریج از حیطه شخصی خارج گردیده و با افزایش سطح زبانی دانش آموزان، موقعیت ها و بافت های اجتماعی و زبانی پیشرفته تری در هر درس ارائه گردیده است .بخش Language Melody به كتاب افزوده شده است. در این بخش دانش آموزان با لحن بیان جملات پركاربرد زبان انگلیسی به طور كلی و اجمالی آشنا می شوند.
در كتاب Prospect 2 نیز دانش آموزان پس از آشنایی بیشتر با زنجیره های متداول تلفیقی الفبای زبان انگلیسی در خواندن و نوشتن واژه ها مهارت و تسلط بیشتری پیدا می کنند.

آموزش زبان کلاس دهم چه محتوایی دارد ؟

انگلیسی پایه دهم یا همان زبان انگلیسی کلاس دهم که گاهی اوقات با  نام زبان دوم متوسطه نیز خوانده می شود شامل 4 درس می باشد:
زبان کلاس دهم درس اول: Saving Nature
آموزش زبان کلاس دهم درس دوم: Wonders of Creation
درس سوم زبان کلاس دهم دوم متوسطه: TheValue of Knowledge
زبان کلاس نهم درس چهار: Traveling the World

زبان کلاس یازدهم چه محتوایی دارد ؟

پایه یازدهم، آموزش زبان دبیرستان رشته  ریاضی فیزیک، زبان علوم انسانی که شامل کتابی با عنوان انگلیسی کلاس یازدهم می شود بصورت زیر می باشد :
زبان کلاس یازدهم درس اول : Underestanding People
آموزش زبان انگلیسی پایه یازدهم درس دوم : A Healthy Lifestyle
درس سوم کتاب زبان یازدهم : Art and Culture

زبان کلاس دوازدهم چه محتوایی دارد؟

آموزش زبان انگلیسی پایه دوازدهم انسانی که شامل لغات زبان انگلیسی دوازدهم به همراه زبان دوازدهم می باشد.
که دارای درس هایی با عنواین درس اول لیسنینگ دوازدهم، درس ۳کتاب زبان تخصصی دوازدهم کتاب گویای دوازدهم نیز است.

زبان انگلیسی پایه دوازدهم یا زبان دوره متوسطه نظری شامل 3 درس با عنواین:
زبان کلاس دوازدهم درس اول : Sense of Appreciation
آموزش زبان انگلیسی دوازدهم درس دوم : Look it Up!
درس سوم کتاب زبان دوازدهم : Renewable Energy

استخدام معلم خصوصی برای زبان دبیرستان چطور انجام میشود؟

تدریس خصوصی زبان دبیرستان به همراه جزوه سوال امتحانی دبیرستان را می توانید همراه با اساتید آموزش زبان تیکا و یا سامانه استخدام معلم خصوصی داشته باشید.

جزوه سوال امتحانی زبان انگلیسی را از کجا دانلود کنم؟

شما با رزرو استاد خصوصی برای مقطع دبیرستان می توانید علاوه بر آموزش خصوصی به جزوه آموزش زبان هر استاد هم دسترسی پیدا کنید.

دانلود نمونه سوالات امتحان دبیرستان

شما در وبلاگ سامانه آموزش زبان تیکا می توانید به نمونه سوال آزمون های پایانی هر مقطع تحصیلی دسترسی داشته باشید.

کلاس آنلاین تدریس خصوصی زبان دبیرستان تیکا

آموزش زبان عمومی و تدریس خصوصی مقطع هفتم تا دوازدهم به صورت خصوصی که شامل آموزش گرامر، آموزش تلفظ و لغات درس های هر درس می شود را می توانید با اساتید مطرح آموزش زبان مدارس در تیکا تجربه نمائید.

تیکا همچنین برای آموزش زبان انگلیسی برای کنکور کلاس آنلاین با بهترین اساتید زبان انگلیسی برگزار می‌کند. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 91016620 - 021 تماس بگیرید.

هزینه و طول دوره آموزش آنلاین زبان دبیرستان تیکا

طول دوره‌های آموزش زبان دبیرستان بسته به سطح زبان شما و سرعت یادگیری و همچنین روش تدریس مدرس متغیر خواهد بود. هزینه هر جلسه آنلاین زبان دبیرستان با اساتید تیکا مبلغی متغیر ما بین 20 الی 120 هزارتومان را شامل می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با پشتیبانی تیکا (91016620 - 021 ) تماس بگیرید.