فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
انگلیسیحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
سمیرا صفری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا99 زبان آموز / 360 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
الهه وثوق
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 14 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:50 هزار تومان
هزینه هر جلسه:170 هزار تومان
فاطمه شاهمیری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا9 زبان آموز / 9 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:70 هزار تومان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان