فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
هندیحذف فیلتر
حذف فیلتر
Raazia Sajid
Raazia Sajid
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
جلسه آزمایشی:70 هزار تومان
هزینه هر جلسه:195 هزار تومان
لیلا قاسمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا45 زبان آموز / 88 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان