فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
ایتالیاییحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
معصومه اسکندری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
توفیق کوچه مشکی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 11 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان