فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
ایتالیاییحذف فیلتر
حذف فیلتر
سامان صفورا
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا65 زبان آموز / 289 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:180 هزار تومان
آرمان خواجویی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا8 زبان آموز / 10 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:140 هزار تومان
شکیلا شاهبختی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا45 زبان آموز / 236 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
غزال صادقی فرد
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا82 زبان آموز / 182 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان