فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
ژاپنیحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
سمانه امیری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا75 زبان آموز / 959 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:40 هزار تومان
هزینه هر جلسه:210 هزار تومان
مینا متین راد
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا32 زبان آموز / 90 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
رومینا کرمانیان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا70 زبان آموز / 511 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:40 هزار تومان
هزینه هر جلسه:240 هزار تومان
هانیه اسماعیلی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا33 زبان آموز / 265 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:60 هزار تومان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان