فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
کره ایحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
فاطمه حمزه
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا32 زبان آموز / 273 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:130 هزار تومان
آرمیتا کیان نیک
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا89 زبان آموز / 704 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
فائزه عدالتیان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا107 زبان آموز / 922 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:130 هزار تومان
نگین جمالیان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 2 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
نازنین کتیرایی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا267 زبان آموز / 496 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:240 هزار تومان
بهاره مرشدی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا41 زبان آموز / 104 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:210 هزار تومان