فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
اسپانیاییحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
نسترن فاطمی صدر
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا78 زبان آموز / 471 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:400 هزار تومان
محمدامین صادقی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا14 زبان آموز / 100 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:260 هزار تومان
سجاد قاسم پور
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 20 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان