فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
اسپانیاییحذف فیلتر
حذف فیلتر
امین بهرامی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا76 زبان آموز / 517 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
سامان نادری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا38 زبان آموز / 270 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:85 هزار تومان
فائزه اکرمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا11 زبان آموز / 19 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
مهشاد مشایخی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:270 هزار تومان
پوریا نمکی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا30 زبان آموز / 68 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:70 هزار تومان
امیررضا محبتی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا4 زبان آموز / 9 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:80 هزار تومان
آناهیتا کیان نیک
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا21 زبان آموز / 14 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:90 هزار تومان
آرمان خواجویی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا8 زبان آموز / 10 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
نیلوفر بیات
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا34 زبان آموز / 122 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان