فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
سوئدیحذف فیلتر
حذف فیلتر
سونیا قدیریان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا46 زبان آموز / 210 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:300 هزار تومان
مینا مرادی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا72 زبان آموز / 179 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:400 هزار تومان