فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
سوئدیحذف فیلتر
حذف فیلتر
سونیا قدیریان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا31 زبان آموز / 132 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
مینا مرادی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا65 زبان آموز / 171 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:275 هزار تومان