فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
ترکی استانبولیحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
نازنین زمانی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا53 زبان آموز / 191 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
نیایش عبادی
نیایش عبادی
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:170 هزار تومان
سحر فخیم
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا50 زبان آموز / 277 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:5 هزار تومان
هزینه هر جلسه:70 هزار تومان
ساناز مهداد
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا82 زبان آموز / 311 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:230 هزار تومان
آیلیز شکری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا115 زبان آموز / 766 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
مونا اصغریان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا6 زبان آموز / 7 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:180 هزار تومان
نسیم رنجبر
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:220 هزار تومان
مهسا شادمهر
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
ترانه علیپور
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا3 زبان آموز / 3 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
مهلا رمضانی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا4 زبان آموز / 36 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:170 هزار تومان