اساتید متخلف

استاد متخلف به استاد ی تلقی می شود که بدلیل اشتباهات و تخلفات مختلف من جمله عدم ارتباط مناسب با زبان آموز ، عدم جلب رضایت زبان آموز ، عدم رعایت شئونات وآداب استادی و تدریس به ناچار بعنوان استاد متخلف در این قسمت قرار می گیرد، بدیهی است اساتید برای انتخاب بهتر زبان آموزان توسط سامانه به صورت مداوم پایش می شوند. شایان ذکر است اساتید موجود در این صفحه بدلیل تخلف محرز (که در پروفایل هر کدام درج شده است) غیرفعال و کاملا با آن ها برخورد قانونی شده است و وجود تخلف آن ها باقی اساتید مجرب تیکا را زیر سوال نخواهد برد، این صفحه در جهت تمیز دادن اساتید بد از خوب ایجاد شده است.

سارا اسماعیلی
استاد متخلف
سارا اسماعیلی
زبان چینی
مشاهده پروفایل
محیا فراهانی
استاد متخلف
محیا فراهانی
زبان انگلیسی
مشاهده پروفایل
رضا هاشمی
استاد متخلف
رضا هاشمی
زبان آلمانی
مشاهده پروفایل
استاد استاد
استاد متخلف
استاد استاد
زبان انگلیسی
مشاهده پروفایل
ثنا ظهرابزاده
استاد متخلف
ثنا ظهرابزاده
زبان کره ای
مشاهده پروفایل
اشکان عرب زاده
استاد متخلف
اشکان عرب زاده
زبان انگلیسی
مشاهده پروفایل
مجید کرامتی
استاد متخلف
مجید کرامتی
زبان هلندی
مشاهده پروفایل
شکیلا شاهبختی
استاد متخلف
شکیلا شاهبختی
زبان ایتالیایی
مشاهده پروفایل
سیده مائده امیری طاری
استاد متخلف
سیده مائده امیری طاری
زبان انگلیسی
مشاهده پروفایل
فتانه جوادپور
استاد متخلف
فتانه جوادپور
زبان انگلیسی
مشاهده پروفایل
Raazia Sajid
استاد متخلف
Raazia Sajid
زبان انگلیسی
مشاهده پروفایل
ساغر محمودی
استاد متخلف
ساغر محمودی
زبان انگلیسی
مشاهده پروفایل
مهلا محمدی محجوب
استاد متخلف
مهلا محمدی محجوب
زبان انگلیسی
مشاهده پروفایل
حسین امینی
استاد متخلف
حسین امینی
زبان انگلیسی
مشاهده پروفایل