پیام به پشتیبانی تیکا از طریق واتس اپ

آموزش زبان با اساتید عربی لبنانی

عربی استاد مرتضی بعلبکی مدرس زبان عربی در تیکا
عربی
جلسه اول
20هزار تومان
ساکن تهران هستم

با استفاده از منابع مدارس لبنان درس میدم با آسانترین روش تدریس. مکالمه عربی فصیح، لهجه لبنانی...

بیشتر...
( 7 ) 5.0
امتیاز مدرس
49
هزینه هرجلسه
57
تعداد کل زبان آموزان
رزرو جلسه

ویدئو استاد زبان انگلیسی مرتضی بعلبکی  

عربی استاد مسلم سلیمانی مدرس زبان عربی در تیکا
عربی
جلسه اول
10هزار تومان
ساکن تهران هستم

کارشناس زبان و ادبیات عرب و کارشناس ارشد مترجمی عربی از دانشگاه تهران هستم. مکالمه عربی فصیح، لهجه عراقی و شامی تدریس می کنم.

سوابق تدریس حضور و آنلاین:
- مکالمه عربی فصیح
- لهجه عراقی
- لهجه شامی (لبنانی، سوری، اردنی و فلسطینی)
- لهجه اماراتی
-لهجه عمانی
- لهجه خلیجی
و ...

بیشتر...
( 0 ) 0
امتیاز مدرس
99
هزینه هرجلسه
4
تعداد کل زبان آموزان
رزرو جلسه

ویدئو استاد زبان انگلیسی مسلم سلیمانی  

گویش عربی لبنانی چگونه است ؟

گویش عربی لبنانی یکی از انواع گویش های عربی می باشد که در منطقه لبنان رایج است؛ مردم لبنان نیز عربی را آمیخته ای از زبان انگلیسی و فرانسوی صحبت می کنند و می شود گفت زبان عربی لبنانی ترکیبی از عربی و اروپایی می باشد.

کاربرد اصلی عربی لبنانی چیست ؟

عربی لبنانی اگرچه معمولا در نوشته رسمی مورد استفاده قرار نمی گیرد اما عمدتا در فیلم ها و سریال ها ،رمان ها همچنین در متون غیر رسمی زیاد استفاده می شود.

آیا بقیه زبان ها به گویش عربی لبنانی ورود داشته اند ؟

زبان هایی مثل انگلیسی و فرانسوی در گذشته و تاکنون در عربی لبنانی وجود دارند و بخشی از این گویش را تشکیل می دهند.

پراکندگی گویش عربی لبنانی چگونه است ؟

گویش عربی لبنانی در اکثر مناطق لبنان قابل فهم می باشد و تفاوت های اندکی نیز در بعضی مناطق از نظر ساختار بعضی ازکلمات و دستور زبان وجود دارد.از این مناطق می توان به منطقه شمالی لبنان، منطقه بیروت و منطقه جنوبی آن اشاره کرد.

تفاوت عربی لبنانی با لهجه های دیگر چیست؟

از نظر لغات و ساختاری عربی لبنانی تفاوت هایی با عربی فصیح دارد که به چند نمونه از آن می توان اشاه کرد :
- ضمایر متصل « ـهُ » به « ــو » تبدیل می شود.
- فعل هایی که  در زمان حال می باشد پیش از آنها واژه "عم" قرار میگیرد و حرف "الف" متکلم وحده به "ب" تبدیل می شود.
- ضمیر "هم" به "هم" و ضمیر "هن" به "کن" تبدیل می گردد.