استاد زبان انگلیسی آراسپاس کاظمیان

 استاد آراسپاس کاظمیان مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

آراسپاس کاظمیان

زبان انگلیسی
مدرس حرفه ای مکالمه و کلاس فیلم (فقط زبان آموزان حرفه ای)
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
0
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
25 هزار تومان 250 هزار تومان برای هر ساعت