استاد زبان کره ای آرمیتا کیان نیک

 استاد آرمیتا کیان نیک مدرس زبان کره ای  در تیکا
کره ای
کره ای

آرمیتا کیان نیک

زبان کره ای
مدرس زبان کره ای از مبتدی تا پیشرفته
محل سکونت مدرس
محل اقامت
شمیرانات
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
44
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
15 هزار تومان 90 هزار تومان برای هر ساعت