استاد زبان انگلیسی آرمین صدقی نسب

 استاد آرمین صدقی نسب مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

آرمین صدقی نسب

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تبریز
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
152
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
4.7
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 85 هزار تومان برای هر ساعت