استاد زبان انگلیسی آزاده عابدی

 استاد آزاده عابدی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

آزاده عابدی

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی با شش سال سابقه کار
محل سکونت مدرس
محل اقامت
شیراز
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
2
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 40 هزار تومان برای هر ساعت