استاد زبان ترکی استانبولی آيدا بهرنگی

 استاد آيدا بهرنگی مدرس زبان ترکی استانبولی  در تیکا
ترکی استانبولی
ترکی استانبولی

آيدا بهرنگی

زبان ترکی استانبولی
مدرس زبان تركى استانبولى ، تومر ، یوس و تمامی آ زمون های ورودی دانشگاه‌های ترکیه
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تبریز
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
42
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 60 هزار تومان برای هر ساعت