استاد زبان آلمانی آیدا حسن آقایی

 استاد آیدا حسن آقایی مدرس زبان آلمانی  در تیکا
آلمانی
آلمانی

آیدا حسن آقایی

زبان آلمانی
دارای مدرک B2 , B1 و DSH المانی و در حال تحصیل در المان
محل سکونت مدرس
محل اقامت
شیراز
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
33
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
30 هزار تومان 148 هزار تومان برای هر ساعت