استاد زبان انگلیسی آیدا درخورد

 استاد آیدا درخورد مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

آیدا درخورد

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
بابل
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
2
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 100 هزار تومان برای هر ساعت