استاد زبان انگلیسی آیدا هرمزی

 استاد آیدا هرمزی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

آیدا هرمزی

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
اهواز
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
46
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
4.9
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 55 هزار تومان برای هر ساعت