استاد زبان انگلیسی ابوالفضل پویان فر

 استاد ابوالفضل پویان فر مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

ابوالفضل پویان فر

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی و برگزار کننده کلاسهای خصوصی و نیمه خصوصی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
کاشان
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
6
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 90 هزار تومان برای هر ساعت