استاد زبان کره ای احمدرضا نجفیان

 استاد احمدرضا نجفیان مدرس زبان کره ای  در تیکا
کره ای
کره ای

احمدرضا نجفیان

زبان کره ای
مدرس زبان کره ای تاپیک ۵
محل سکونت مدرس
محل اقامت
اصفهان
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
3
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 70 هزار تومان برای هر ساعت